نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  15 , شماره  1 ; از صفحه 13 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر ويتامين E در درمان ديسمنوره اوليه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ديسمنوره يا قاعدگي دردناك يكي از شايع ترين مشكلات زنان و به خصوص زنان جوان است. البته با اين که ديسمنوره اوليه تهديد كننده زندگي فرد نمي باشد ولي كيفيت زندگي زنان جوان را تحت تاثير قرار داده و در موارد شديد سبب ناتواني و عدم كارايي مي شود. درمان هاي زيادي با توجه به جمعيت جوان مبتلا به آن پيشنهاد شده است که يكي از آن ها مصرف ويتامين E مي باشد. در اين مطالعه تاثير ويتامين E بر ديسمنوره اوليه مورد ارزيابي قرار گرفته است.روش بررسي: اين تحقيق آينده نگر به روش كارآزمايي باليني و از نوع مقايسه اي قبل و بعد از مداخله در مورد 200 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي مشهد كه داراي ديسمنوره بودند، انجام گرفته است. ابتدا پرسشنامه اي شامل مشخصات فردي و نمودار سنجش شدت و مدت درد در حين ديسمنوره توسط آنان تكميل شد و اين افراد بر اساس ميزان شدت درد به سه گروه ديسمنوره خفيف، ديسمنوره متوسط و ديسمنوره شديد تقسيم شدند. سپس به اين دانشجويان کپسول ژلاتيني ويتامين E 200 ميلي گرمي داده شد تا به مدت 5 روز از 2 روز قبل از شروع قاعدگي تا 3 روز اول آن روزانه يک قرص استفاده کنند و مجددا پرسشنامه اي حاوي تعيين مدت و شدت درد را طي دو دوره درمان تكميل كنند. سپس اطلاعات به دست آمده جمع آوري و تغييرات مدت و شدت ديسمنوره با آزمون هايt-student ،Chi-Square ، آناليز واريانس و با کمک نرم افزار آماري SPSS v. 11.5 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: افراد مورد مطالعه در گروه سني 26 ـ 19 سال قرار داشتند. 28% داراي ديسمنوره در حد خفيف و 60% در حد متوسط بودند و 12% آنان از درجات شديد درد در هنگام عادت ماهيانه رنج مي بردند. ميانگين روزهاي داراي درد در ماه اول قبل از مصرف ويتامين 2.05 E روز و در ماه دوم قبل از مصرف ويتامين 2.08 E بود که بعد از مصرف به ترتيب در ماه اول و دوم به 1.63 روز و 1.64 كاهش يافت. از نظر توزيع فراواني روزهاي داراي درد در ماه اول و ماه دوم قبل از مصرف ويتامين E همه شركت كنندگان در روز اول درد داشتند. بعد از مصرف ويتامين E در ماه اول حدود يك ششم از بيماران و در ماه دوم حدود يك پنجم بيماران در روز اول درد نداشتند. مصرف ويتامين E باعث تغيير شدت درد افراد شد به طوري که اين تغيير در گروه با درد شديد چشم گيرتر بود. ميانگين شدت درد در قبل از مصرف ويتامين E در ماه اول و دوم در بين دانشجويان 5.18 بود كه به 3.40 بعد از مصرف ويتامين E كاهش يافت. آزمون هاي t-student و Chi-Square و آناليز واريانس اختلاف معناداري بين ميانگين روزهاي داراي درد، مدت درد و شدت درد در ماه اول و ماه دوم قبل از مصرف و بعداز مصرف ويتامين E نشان داد.نتيجه‏گيري: ويتامين E باعث كاهش معنادار در مدت و شدت درد مبتلايان به ديسمنوره اوليه مي شود و از آن مي توان به عنوان يک روش درماني استفاده نمود و کيفيت زندگي زنان مبتلا را افزايش داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اخلاقی، ف.، و زیرک، ن.، و ناظمیان، ش. (1388). بررسی اثر ویتامین E در درمان دیسمنوره اولیه. حیات, 15(1), 13-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93144Vancouver : کپی

اخلاقی فریده، زیرک ناهید، ناظمیان شوکت. بررسی اثر ویتامین E در درمان دیسمنوره اولیه. حیات. 1388 [cited 2022August07];15(1):13-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93144IEEE : کپی

اخلاقی، ف.، زیرک، ن.، ناظمیان، ش.، 1388. بررسی اثر ویتامین E در درمان دیسمنوره اولیه. حیات, [online] 15(1), pp.13-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93144. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 227 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی