برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  51 , شماره  3 ; از صفحه 171 تا صفحه 176 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي افسردگي و اضطراب در بيماران همودياليزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، بخش داخلی
 
چکیده: 

مقدمه: اضطراب و افسردگي يکي از شايعترين تظاهرات بيماريهاي مزمن است و نقش مهمي در زندگي بيماراني که مبتلا به بيماري هاي محدود کننده حيات ميباشند، دارد. بيماران مبتلا به نارسايي پيشرفته کليه از جمله بيماراني هستند که به دليل تغيير در سبک زندگي به دليل بيماراي و شيوه درمان اغلب با مشكلات رواني - اجتماعي زيادي دست به گريبان بوده و به همين دليل افسردگي و اضطراب يکي از شايع ترين مشکلات روانشناختي آنان مي باشد. اين پژوهش با هدف تعيين افسردگي و اضطراب در بيماران تحت درمان با همودياليز انجام گرفت.
روش كار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي است که در دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1386 انجام شده است. نمونه گيري اين مطالعه به روش نمونه گيري سرشماري مي باشد که تعداد نمونه اين مطالعه 150 نفر در نظر گرفته شد. ميزان افسردگي توسط مقياس افسردگي مرکز پژوهش هاي اپيدميولوژي
CES-D و ميزان اضطراب واحدهاي مورد مطالعه توسط پرسش نامه استاندارد شده اشپيل برگر مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSS  و با دو روش آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. لازم به ذكر است كه در تجزيه و تحليل اطلاعات ضريب اطمينان 95 درصد مد نظر بوده است.
نتايج: يافته هاي پژوهش حاضر در رابطه با ميزان افسردگي نشان داد که
64.5 درصد بيماران تحت درمان با همودياليز بالاي نقطه برش پرسش نامه افسردگي CES-D قرار داشتند، يعني مبتلا به افسردگي بودند. در رابطه با ميزان اضطراب نتايج نشان داد 51.4 درصد واحدهاي مورد مطالعه اضطراب آشکار و 49.7 درصد اضطراب پنهان داشتند. نتايج آزمون آماري نشان داد که بين افسردگي و متغيرهايي چون سابقه پيوند کليه (P<0.04)، طول مدت دياليز (P<0.01)، ميزان درآمد خانواده (P<0.001) و شغل (P<0.02) رابطه معني داري وجود داشت. در حالي که بين افسردگي و وضعيت تاهل، سن و جنس، رابطه معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که ميزان اضطراب و افسردگي در بيماران تحت درمان با همودياليز شرکت کننده در اين مطالعه بالا بوده که مي تواند سلامت آنان را به مخاطره اندازد. با توجه به اين موضوع، اهميت وجود مراکز مشاوره و روان درماني در مراکز همودياليز روشن مي گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ناظمیان، ف.، و غفاری، ف.، و پورغزنین، ط. (1387). بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 51(3), 171-176. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93138Vancouver : کپی

ناظمیان فاطمه، غفاری فاطمه، پورغزنین طیبه. بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1387 [cited 2021November28];51(3):171-176. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93138IEEE : کپی

ناظمیان، ف.، غفاری، ف.، پورغزنین، ط.، 1387. بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 51(3), pp.171-176. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93138. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 403 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی