نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  51 , شماره  3 ; از صفحه 159 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين ميزان هموگلوبين گليكوزيله با چربيهاي خون در بيماران ديابت تيپ 2

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، آزمایشگاه خون شناسی
 
چکیده: 
مقدمه: عوارض قلبي - عروقي علت اصلي کاهش طول عمر در بيماران ديابتي بوده و اختلال در متابوليسم چربيها به صورت يک نماي ليپيدي آتروژنيک در ايجاد اين عوارض نقش دارد. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط کنترل قند خون (با استفاده از اندازه گيري هموگلوبين گليكوزيله) بر نماي چربي هاي خون در بيماران ديابتي تيپ 2 مي باشد.روش كار: اين مطالعه توصيفي در سال 1385 در بيمارستان آموزشي امام رضا (ع) در مشهد انجام گرفت. از 357 مراجعه کننده با تشخيص ديابت تيپ 2 (144 مرد و 213 زن) در شرايط استاندارد اندازه گيري گلوکز سرم به روش گلوکز اکسيداز، کلسترول تام، تري گليسريد، ليپوپروتئين هاي با چگالي بالا (HDL-C) و کم (LDL-C) به روش آنزيمي و هموگلوبين گليكوزيله خون به روش کروماتوگرافي به عمل آمد. ارزيابي اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماري SPSS ورژن 11.5 صورت گرفت. جهت بررسي ارتباط بين متغيرهاي کمي از ضريب همبستگي پيرسون و جهت بررسي اختلاف بين ميانگين ها از تي تست و آناليز واريانس استفاده گرديد. P£0.05 معني دار تلقي گرديد.نتايج: بين ميزان هموگلوبين گليكوزيله، گلوکز خون و تري گليسريد در زن و مرد اختلاف معني داري مشاهده نگرديد. در حالي كه ميزان کلسترول تام،LDL-C  و HDL-C به صورت معني داري در زنها بيشتر از مردان بود. بين هموگلوبين گليكوزيله و گلوکز ناشتا يک ارتباط معني دار مشهود بود. همچنين يک ارتباط مستقيم بين گلوكز خون ناشتا و هموگلوبين گليكوزيله با کلسترول تام و تري گليسريد خون مشاهده گرديد. اما اين دو ارتباطي با ميزان LDL-C وHDL-C  نداشتند. سطح تري گليسريد خون به صورت معني داري در گروه با کنترل نامناسب ديابت نسبت به گروه با کنترل خوب ديابت بيشتر بود.نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه روشن مي گردد که هموگلوبين گليكوزيله نه تنها يک شاخص مناسب ارزيابي کنترل گلوكز خون بوده، بلکه يک شاخص ارزشمند در پيش گويي نماي چربيهاي خون در بيماران ديابتي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کرامتی، م.، و صادقیان، م.، و پری زاده، س.، و معروضی، ف. (1387). بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین گلیکوزیله با چربیهای خون در بیماران دیابت تیپ 2 . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 51(3), 159-164. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93136Vancouver : کپی

کرامتی محمدرضا، صادقیان محمدهادی، پری زاده سیدمحمدرضا، معروضی فرشید. بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین گلیکوزیله با چربیهای خون در بیماران دیابت تیپ 2 . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1387 [cited 2022August17];51(3):159-164. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93136IEEE : کپی

کرامتی، م.، صادقیان، م.، پری زاده، س.، معروضی، ف.، 1387. بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین گلیکوزیله با چربیهای خون در بیماران دیابت تیپ 2 . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 51(3), pp.159-164. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93136. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 320 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی