برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  12 , شماره  36 ; از صفحه 187 تا صفحه 202 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد ارزش تفريحي پارک ساعي در تهران با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (CV)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين پژوهش، ارزش تفريحي پارك ساعي و ميزان تمايل به پرداخت (WTP) بازديدكنندگان اين پارك را با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط (CV) و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعيين و اندازه گيري كرده ايم. براي اندازه گيري ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان از مدل Logit استفاده كرده و بر اساس روش حداكثر درستنمايي، پارامترهاي اين مدل را برآورد كرده ايم. نتايج نشان مي دهد كه 60 درصد افراد بررسي شده در اين مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغي براي استفاده تفريحي از پارك ساعي هستند و متوسط تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي ارزش تفريحي اين پارك، 1840 ريال براي هر بازديد است. ارزش تفريحي ماهانه اين پارك بيش از 220 ميليون ريال و ارزش کل تفريحي سالانه آن، بيش از 2.7 ميليارد ريال برآورد شده است. نتايج همچنين نشان مي دهد كه متغيرهاي ميزان پيشنهاد و درآمد بازديدكنندگان از نظر آماري در سطح يك درصد معنادار شده که مهمترين عوامل موثر در ميزانWTP بازديدكنندگان براي استفاده از پارك ساعي است. کيفيت پارک از نظر بازديدکنندگان عامل بعدي در تاثيرگذاري بر ميزانWTP  بازديدكنندگان بوده، به طوري كه از نظر آماري، در سطح يک درصد معنادار شده است. هزينه هر بار اياب و ذهاب به پارك متغير بعدي است كه با علامت منفي در سطح ده درصد معنادار شده است. مدت زمان پرداختن به کارهاي هنري در هفته و مدت زمان مطالعه در هفته نيز دو متغير ديگري هستند كه با علامت مثبت به ترتيب در سطح ده و پنج درصد معنادار شده اند. نوع منزل مسكوني نيز متغير بعدي است كه در سطح ده درصد معنادار شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 184
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی