نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فراواني حاملگي ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه كننده به زايشگاه هاي شهر مشهد (سال 1383)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه زنان و مامایی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: رشد فزاينده جمعيت به حق بزرگترين تهديد براي سلامت آينده محيط زيست و اقتصاد است. كاهش نرخ باروري شاخص حياتي در حركت به سوي خانواده هاي كوچكتر و تثبيت جمعيت و رفاه به شمار مي آيد. مطالعه حاضر با هدف تعيين فراواني حاملگي ناخواسته و عوامل مرتبط با آن انجام شد.روش تحقيق: اين مطالعه توصيفي-تحليلي در مادران باردار مراجعه كننده به زايشگاههاي شهر مشهد در سال 1383 انجام شد. تعداد 400 خانم حامله كه جهت زايمان به بيمارستانهاي شهر مشهد مراجعه كرده بودند، به روش خوشه اي انتخاب شدند؛ مشخصات فردي رفتار باروري و عملكرد پيشگيري از طريق پرسشنامه جمع آوري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي كاي دو و تي در سطح معني داري 05/ P<0مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: از مجموع مادران مورد بررسي، 257 نفر (7/64%) حاملگي خود را خواسته و 143 نفر (8/35%) ناخواسته ذكر كردند. در حاملگي هاي ناخواسته، ميانگين سن ازدواج و سن اولين حاملگي كمتر و ميانگين تعداد فرزندان و سن مادر، بيشتر از مادران با حاملگي خواسته بود (001/0>P). در حاملگي هاي ناخواسته، تنوع روشهاي پيشگيري بيشتر بود. نوع روش پيشگيري و همكاري همسر در امر تنظيم خانواده در دو گروه با هم تفاوت معني داري داشتند (001/0>P). روش نزديكي منقطع، شايعترين روش پيشگيري در حاملگي هاي ناخواسته بود. بيشتر از يك چهارم مادران در حاملگي هاي ناخواسته از روشهاي پيشگيري اضطراري بي اطلاع بودند.نتيجه گيري: كاهش بروز حاملگي هاي ناخواسته، نيازمند ارتقاي اطلاع رساني عمومي، بهبود كيفيت خدمات تنظيم خانواده و توجه كاركنان پزشكي بهداشتي به مشاوره در مورد نحوه استفاده از روشهاي جلوگيري و عوارض حاملگي ناخواسته و افزايش مشاركت مردان در جلوگيري از حاملگي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منصوری، ع.، و حسینی زحمتکش، ش.، و دادگر، س. (1388). فراوانی حاملگی ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به زایشگاه های شهر مشهد (سال 1383). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 16(1 (پیاپی 38)), 65-71. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93065Vancouver : کپی

منصوری عطیه، حسینی زحمتکش شکوفه، دادگر سلمه. فراوانی حاملگی ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به زایشگاه های شهر مشهد (سال 1383). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1388 [cited 2022May24];16(1 (پیاپی 38)):65-71. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93065IEEE : کپی

منصوری، ع.، حسینی زحمتکش، ش.، دادگر، س.، 1388. فراوانی حاملگی ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به زایشگاه های شهر مشهد (سال 1383). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 16(1 (پیاپی 38)), pp.65-71. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=93065. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی