برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سبكهاي مقابله اي در بيماران مبتلا به ديابت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات علوم رفتاری
 
چکیده: 

مقدمه: بيماري ديابت و ضروت انجام مراقبت هاي خاص از خويش در بيماران مبتلا، چالش هاي فراواني را موجب مي شود كه استفاده از رفتارهاي مقابله اي را به منظور سازگاري لازم مي سازد. هدف اين مطالعه تعيين سبك هاي مقابله اي در بيماران ايراني مبتلا به ديابت بود.
روش كار: در يك مطالعه مورد- شاهد يكصد نفر بيمار مبتلا به ديابت مراجعه كننده به مراكز پزشكي امين و صديقه طاهره اصفهان انتخاب گرديدند و با يكصد نفر فرد سالم از جمعيت عيادت كنندگان بيماران بستري كه به صورت تصادفي انتخاب شدند، از لحاظ سبك هاي مقابله اي با يكديگر مقايسه شدند. داده هاي پژوهش از طريق پرسش نامه جمعيت شناختي و مقياس سبك هاي مقابله اي جليوس جمع آوري گرديد و سپس با استفاده از روش تحليل كواريانس چند متغيري و تحليل كواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: آزمون هاي آماري تفاوت معني داري بين دو گروه بيمار و سالم نشان داد
(p=0.005). تفاوت معني داري بين دو گروه مبتلايان به ديابت و افراد سالم در سبك مقابله اي حمايت جوينده (p=0.001) مشاهده نشد. در حالي كه اين نتايج تفاوت معني داري بين دو گروه بيمار و سالم در ساير سبك هاي مقابله اي نشان ندادند.
نتيجه گيري: احتمالا بيماران ايراني مبتلا به ديابت در رويارويي با استرس هاي زندگي و چالش هاي حاصل از بيماري فقط در ميزان استفاده از سبك مقابله اي حمايت جوينده با افراد سالم متفاوت مي باشند و در ساير سبك هاي مقابله اي شبيه افراد سالم هستند. به علاوه هر دو گروه بيمار و سالم در مواجه با استرس ها و چالش هاي زندگي بيشتر از سبك هاي مساله- مدار مدد مي جويند. تامل در يافته ها نقش بازنماييهاي شناختي در تعيين پاسخ هاي مقابله اي را محتمل مي سازد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی