برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  21 , شماره  1 ; از صفحه 67 تا صفحه 76 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي روشهاي مختلف نفوذسنج گلف در مقايسه با روش چاهک معکوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين تحقيق آناليزهاي مختلف پرمامتر گلف و روش چاهک معکوس، جهت تعيين مناسبترين روش اندازه گيري هدايت هيدروليکي اشباع خاکهاي لومي بوسيله نفوذ سنج گلف، مطالعه شدند. آزمايشها در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي (5 تيمار و 21 تکرار به صورت نامتعادل) در مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان انجام گرفت. تجزيه و تحليل آماري نتايج آزمايشها با استفاده از نرم افزار SAS 9.0 انجام شد. بر اساس تجزيه و تحليل آماري نتايج، ميانگين هدايت هيدروليکي آناليز رگرسيون ريچارد به ازاي عمق استغراق H= 0.15 متر، به ميانگين مقادير آناليز دو عمقي نسبتا نزديک بوده و بيشترين ضريب همبستگي (r=0.72) را با روش چاهک معکوس داشته است. همچنين مقادير هدايت هيدروليکي بدست آمده از روش چاهک معکوس بزرگتر از مقادير متناظر آناليزهاي گلف بوده است. بر پايه نتايج، آناليز رگرسيون ريچاردز، مناسبترين روش تعيين هدايت هيدروليکي اشباع خاک لومي بوسيله پرمامتر گلف است و توصيه مي شود محاسبات اين آناليز بر اساس عمق استغراق دوم صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 165
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی