برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 235 تا صفحه 243 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيكي ذخاير توارثي برنج ايران بر اساس صفات مورفولوژيك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
بررسي تنوع ژنتيكي جوامع گياهي همواره براي اصلاح کنندگان گياهي از اهميت خاصي برخوردار بوده است. در اين مطالعه تعداد 64 ژنوتيپ از نظر 14 صفت زراعي مورد بررسي قرار گرفتند. ضرايب تنوع فنوتيپي براي تعدادي از صفات بالا بود که بيانگر وجود تنوع قابل قبول در صفات مورد بررسي مي باشد. نتايج حاصل از تجزيه مولفه هاي اصلي حاکي از نقش 6 مولفه در توجيه 66/74 درصد از تنوع کل داده بود. مولفه اول در ارتباط با صفات زايشي از جمله تعداد کل دانه در خوشه، تعداد دانه سالم در خوشه، تاريخ 50 درصد گلدهي و طول خوشه بود. در مولفه سوم مدت زمان رسيدن کامل با 730/0- اثرات منفي بر عملکرد خواهد داشت. بررسي ضرايب همبستگي بين صفات مورفولوژيکي رابطه منفي و معني دار بين زودرسي و ارتفاع بوته را نشان داد که بيانگر اين است که ارقام زودرس، ارتفاع بوته بلندتري داشتند. نتايج حاصل از رگرسيون مرحله اي براي توجيه زودرسي بر اساس صفات زراعي مورد مطالعه، سه صفت تاريخ 50 درصد گلدهي، تعداد دانه سالم در خوشه و ارتفاع بوته را بعنوان مهمترين صفات تبيين کننده (%3/54 =R2) کل تغييرات زودرسي معرفي نمود. تجزيه خوشه اي، صفات مورد مطالعه را در دو گروه طبقه بندي کرد و صفات مرتبط با زودرسي را مجزا نمود. همچنين تجزيه خوشه اي ژنوتيپ ها با روش واريانس مينيمم وارد و معيار فاصله اي اقليدسي توانست لاين ها و ارقام زراعي و بومي را در گروه هاي مختلف قرار دهد. ارقام بومي از لحاظ صفات مرتبط با زودرسي و اجزا عملکرد ظرفيت بالايي داشتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باقری، ن.، و باباییان جلودار، ن.، و حسن نتاج، ا. (1387). بررسی تنوع ژنتیکی ذخایر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک. پژوهشهای زراعی ایران, 6(2), 235-243. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=92475Vancouver : کپی

باقری نادعلی، باباییان جلودار نادعلی، حسن نتاج اسماعیل. بررسی تنوع ژنتیکی ذخایر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک. پژوهشهای زراعی ایران. 1387 [cited 2021December02];6(2):235-243. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=92475IEEE : کپی

باقری، ن.، باباییان جلودار، ن.، حسن نتاج، ا.، 1387. بررسی تنوع ژنتیکی ذخایر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک. پژوهشهای زراعی ایران, [online] 6(2), pp.235-243. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=92475. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی