برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  18 , شماره  69 ; از صفحه 17 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر هپاتوتوكسيك استات سرب بر بافت کبدي خرگوش سفيد نژاد نيوزلندي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده دامپزشکی، گروه آسیب شناسی
 
چکیده: 

مقدمه: سرب يکي از فلزهاي پر مصرف از زمان هاي بسيار قديم است و در حال حاضر نيز کاربرد بسيار وسيعي در صنايع مختلف دارد. مقدار اندك سرب هم سمي است، به گونه اي كه سبب بروز اثر سوء فراوان بر ساختار بيوشيمي، فيزيولوژي شده و حتي سبب بروز اختلال رفتاري مي شود. مطالعات نشان داده است که سرب بر بافت هاي مختلف از جمله دستگاه عصبي، بافت هاي خوني، دستگاه گردش خون و کليه و دستگاه توليد مثل اثر دارد.
هدف: بررسي ميزان آسيب هپاتوسيت ها در سطح ميكروسكوپ الكتروني و نوري پس از مصرف استات سرب.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از خرگوش نر سفيد نژاد نيوزلند استفاده شد. خرگوش ها به دو گروه مطالعه
(N=10) و کنترل (N=10) تقسيم شدند. به گروه مطالعه 6.5mg/kg استات سرب به صورت داخل صفاقي روزانه به مدت 7 هفته به عنوان فاز مزمن و به گروه کنترل نيز به همان مقدار و مدت، آب دو بار تقطير شده تزريق شد. بعد از اين مدت از بافت کبد خرگوش ها نمونه برداري شد و آماده سازي بافتي براي ميکروسکوپ نوري و الکتروني به روش استاندارد صورت گرفت. سپس بررسي کمي و کيفي (مورفولوژي و مورفومتري) بر تصوير بدست آمده انجام و نتايج کمي با آناليز آماري ارزيابي شد.
نتايج: هپاتوسيت هاي گروه مطالعه در مقايسه با گروه كنترل، ميتوکندري هاي واکوئليزه، شبکه اندوپلاسمي خشن دژنره و هسته هتروکروماتين داشتند و ميانگين طول متوسط قطر لبول هاي كبدي کاهش نشان مي داد
(P£0.05).
نتيجه گيري: بررسي کمي و کيفي در فاز مزمن نشان داد که استات سرب باعث تغيير واضح در بافت كبد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 333
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی