برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 185 تا صفحه 196 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ژرم پلاسم نخود (.Cicer arietinum L) براي مقاومت به خشكي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تنوع در ژرم پلاسم نخود براي مقاومت به خشكي، 150 ژنوتيپ نخود (تيپ كابلي) در قالب آزمون مقدماتي ارزيابي عملكرد (آگومنت) در دو شرايط تنش خشكي (ديم) و بدون تنش (فارياب) در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال زراعي 85-1384 مورد بررسي قرار گرفتند. شاخص هاي كمي مقاومت و حساسيت به خشكي شامل تحمل به تنش، ميانگين بهره وري، ميانگين هندسي بهره وري، ميانگين هارمونيك، پاسخ به خشكي و شاخص حساسيت به خشكي، بر اساس عملكرد در شرايط تنش و بدون تنش محاسبه شدند. تنوع قابل توجهي ميان ژنوتيپ ها از نظر صفات كمي مورد مطالعه شامل روز تا گل دهي، وزن 100 دانه، عملكرد و شاخص هاي مورد بررسي مشاهد شد. همچنين همبستگي هاي مثبت و بسيار معني داري بين عملكرد دانه (تنش و بدون تنش) با شاخص هاي تحمل به تنش، ميانگين بهره وري، ميانگين هندسي بهره وري و ميانگين هارمونيك وجود داشت. شاخص هاي حساسيت به تنش و پاسخ به خشكي، همبستگي مثبت و معني داري را به ترتيب با عملكرد در شرايط بدون تنش و داراي تنش خشكي، نشان دادند. ژنوتيپ هاي MCC544، MCC696 و MCC693، از نظر شاخص هاي مقاومت و پاسخ به خشكي، نسبت به ساير ژنوتيپ ها برتر بودند. با توجه به همبستگي هاي بسيار بالاي اين شاخص ها با عملكرد در شرايط تنش و بدون تنش، اين ژنوتيپ ها به عنوان ژنوتيپ هاي كانديدا براي تحمل به خشكي پيشنهاد مي شوند. كاربرد نمودار پراكنش سه بعدي و نمودار چندمتغيره باي پلات نيز نتايج فوق را تاييد نمود. در شرايط تنش، همبستگي منفي و معني داري بين روز تا گل دهي و عملكرد وجود داشت و لذا ژنوتيپ هاي كانديدا براي مقاومت به خشكي از فاصله روز تا گل دهي كوتاه تري نسبت به ساير ژنوتيپ ها برخوردار بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی