نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  20 , شماره  2 ; از صفحه 123 تا صفحه 132 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تراكم و الگوي كاشت بر برخي صفات، عملكرد و اجزاي عملكرد دو هيبريد ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است