نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  9 , شماره  25 ; از صفحه 55 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه کيفيت زندگي مرتبط با سلامت بيماران همودياليزي و افراد سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
مقدمه: نارسايي مزمن کليه بيمار را در معرض مشکلات و عوارض بسيار قرار مي دهد که در نهايت کيفيت زندگي تاثير مي گذارد. هدف اين پژوهش مقايسه کيفيت زندگي بيماران تحت همودياليز و افراد سالم مراجعه کننده به بخش همودياليز مرکز آموزشي درماني بيمارستان هاي امام خميني (ره) و فاطمه الزهرا (س) شهرستان ساري در سال 1386 بوده است. روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي - مقايسه اي 100 نفر از بيماران همودياليزي؛ و 100نفر افراد سالم همسان سني و جنسي بيماران، از همراهان ساير بيماران به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش: مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه عمومي کيفيت زندگي (SF-36) است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي، آزمون تي مستقل، مک نمار، کاي اسکوئر و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. يافته‌ها: ميانگين سني بيماران 55.41 و ميانگين سني افراد سالم 55.16 مي باشد. بخش عمده بيماران داراي سطح تحصيلات پايين، متاهل، ساکن شهر، و داراي وضعيت اقتصادي متوسط مي باشند. همچنين در تمامي خرده سنجش هاي کيفيت زندگي بين بيماران و افراد سالم اختلاف معني داري وجود دارد(P<0.05) . از بين متغيرهاي دموگرافيک بيشترين ارتباط بين سطح تحصيلات و نمرات خرده سنجش هاي کيفيت زندگي برقرار است. نتيجه گيري: با توجه به علاقه روز افزون به مقوله کيفيت زندگي؛وشيوع نارسايي هاي کليوي منجر به همودياليز در سطح کشور از مطالعات مرتبط با اندازه گيري کيفيت زندگي بيماران همودياليزي به عنوان مبنايي براي برنامه ريزي خدمات به اين دسته از بيماران مي توان بهره جست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پاک پورحاجی آقا، ا.، و پناهی چناقبلاغی، د.، و یکانی نژاد، م.، و عبادی فردآذر، ف.، و ایزی، ح. (1385). مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران همودیالیزی و افراد سالم . مدیریت سلامت, 9(25), 55-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=92198Vancouver : کپی

پاک پورحاجی آقا امیر، پناهی چناقبلاغی داوود، یکانی نژاد میرسعید، عبادی فردآذر فربد، ایزی حسین. مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران همودیالیزی و افراد سالم . مدیریت سلامت. 1385 [cited 2022August13];9(25):55-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=92198IEEE : کپی

پاک پورحاجی آقا، ا.، پناهی چناقبلاغی، د.، یکانی نژاد، م.، عبادی فردآذر، ف.، ایزی، ح.، 1385. مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران همودیالیزی و افراد سالم . مدیریت سلامت, [online] 9(25), pp.55-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=92198. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی