برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملکرد شرکت هاي تعاوني کشاورزي استان خراسان بزرگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی
 
چکیده: 
تحقيق حاضر به بررسي عملکرد شرکت هاي تعاوني کشاورزان استان خراسان بزرگ پرداخته است. اهداف اصلي اين پژوهش عبارتند از: 1) تعيين سطح عملکرد شرکت هاي تعاوني کشاورزي در سازماندهي نيروي انساني پراکنده در بخش کشاورزي، 2) تعيين سطح عملکرد شرکت هاي تعاوني کشاورزي در تامين نيازمندي هاي کشاورزان عضو. اين تحقيق از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، توصيفي است. در اين تحقيق از روش زمينه يابي که يکي از شيوه هاي تحقيق توصيفي است استفاده شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک بوده است. براي ارزيابي متغير ها، پرسشنامه محقق ساخته به کار گرفته شده است. براي احراز اطمينان از ميزان اعتبار پرسشنامه ها از ضريب آلفاي کرونباخ و نرم افزار spss استفاده شده است. ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه 20 سوالي که مربوط به بررسي عملکرد شرکت هاي تعاوني کشاورزي در سازماندهي نيروي انساني پراکنده در بخش کشاورزي است برابر با 0.88 محاسبه گرديد و ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه 56 سوالي که مربوط به بررسي عملکرد شرکت هاي تعاوني کشاورزي در تامين نيازمندي هاي اعضا است. برابر با 0.81 محاسبه گرديد که اين ارقام، ميزان اعتبار بالاي پرسشنامه ها را نشان مي دهد. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي دو مرحله اي، حجم نمونه آماري به شرح زير تعيين گرديد: در مرحله اولي از ميان 22 شهرستان استان خراسان 3 شهرستان (بجنورد، فردوس و مشهد) به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شد. در مرحله دوم از ميان 48 شرکت تعاوني کشاورزي فعال با 36195 نفر عضو در 3 شهرستان (بجنورد، فردوس و مشهد) به طور کاملا تصادفي 15 شرکت و تعداد 300 عضو به عنوان حجم نمونه آماري به روش نمونه گيري تصادفي برگزيده شدند که بدين منظور در هر شهرستان، تعداد 100 عضو به صورت کاملا تصادفي براي مطالعه انتخاب شدند براي آزمون فرضيات تحقيق از آماره آزمون (t) استفاده شده است. فرضيه هاي اين تحقيق تاييد نشده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که عملکرد شرکت هاي تعاوني کشاورزي بالاتر از حد متوسط و کم تر از حد موفق ارزيابي شده است. کمبود سرمايه و اعتبارات لازم و عدم تامين نياز ها و خواسته هاي اعضا، عدم مشارکت اعضا در فعاليت ها و تعاملات با شرکت هاي تعاوني کشاورزي، مهم ترين عوامل موثر در عدم موفقيت شرکت هاي تعاوني کشاورزي شناخته شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لطیفیان، ا. (1385). بررسی عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ. دانشور رفتار, 13(20 (ویژه مقالات مدیریت 7)), 61-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91983Vancouver : کپی

لطیفیان احمد. بررسی عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ. دانشور رفتار. 1385 [cited 2021August02];13(20 (ویژه مقالات مدیریت 7)):61-84. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91983IEEE : کپی

لطیفیان، ا.، 1385. بررسی عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ. دانشور رفتار, [online] 13(20 (ویژه مقالات مدیریت 7)), pp.61-84. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91983. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 314 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی