برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 87 , دوره  7 , شماره  24 ; از صفحه 361 تا صفحه 371 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير امواج ميدان الكترومغناطيس در تخريب سلول هاي عصبي پيراميدال مغز موش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه توجه ويژه اي بر روي اثرات ميدان الكترومغناطيس به علت كاربرد گسترده دستگاههاي مولد امواج الكترومغناطيس وجود دارد. دستگاه ها و تجهيزات زيادي با مشخصات تكنيكي گسترده توليد كننده اين امواج هستند. از جمله خطوط فشار قوي برق و تجهيزات الكتريكي خانگي مانند ماكرويو ساطع كننده امواج الكترومغناطيسي مي باشند. تحقيقات اپيدميولوژيكي احتمال ارتباط بين قرارگيري در معرض امواج الكترومغناطيس و اختلالات باليني را مطرح مي كند. در اين مطالعه اثر امواج الكترومغناطيسي بر روي كورتكس فرونتال در موش مورد بررسي قرار مي گيرد.
روش بررسي: 30 عدد موش نژاد BALB/c انتخاب و در دو گروه تجربي و كنترل قرار داده شدند. گروه تجربي به مدت 2 ماه، هر هفته 6 روز و هر روز 4 ساعت در معرض امواج الكترومغناطيسي با شدت 5/0 ميلي تسلا و فركانس 50 هرتز قرار گرفتند. شرايط گروه كنترل مشابه گروه تجربي بود با اين تفاوت كه در معرض امواج الكترومغناطيسي قرار نگرفتند. حيوانات مورد مطالعه دو ماه پس از قرار گيري در معرض ميدان كشته شده، مغز آن ها خارج و پس از فيكس لوب فرونتال سمت چپ 2 گروه انتخاب گرديد. بعد از انجام مراحل روتين بافتي و تهيه اسلايد، نمونه ها به روش كريزيل ويولت رنگ آميزي شده و با استفاده از نرم افزار Image tool مورد ارزيابي بافت شناسي قرار گرفت. داده ها در گروه هاي مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و در سطح معني داري (05/0>P) مورد آناليز شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد گروه تجربي در مقايسه با گروه كنترل دچار تغييرات هيستولوژيك شدند. تغييرات دژنراتيو به خصوص در لايه پيراميدال كورتكس فرونتال ديده شد. اين تغييرات شامل چروكيده شدن سلول هاي پيراميدال در گروه تجربي بود. بررسي هاي آماري بر روي قطر طولي نورون ها حاكي از كاهش اندازه سلول هاي پيراميدال (05/0>P) گروه تجربي در مقايسه با گروه كنترل بود. در نهايت كاهش تعداد سلول هاي پيراميدال در گروه تجربي نسبت به گروه كنترل مشاهده شد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد كه ميدان الكترومغناطيسي در مدت زمان طولاني باعث تغييرات مورفولوژيكي در نورون هاي كورتكس فرونتال مي شود كه مي تواند تغييرات چشمگير دژنراتيو در سلول هاي هرمي را در پي داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 719
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی