نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، خیابان بزرگمهر، خیابان ب یسیم، خیابان 17 شهریور، کدپستی: 78741-81578، اصفهان
 
چکیده: 
مقدمه: پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي، به رغم استعداد ذاتي و دستاوردهاي تحصيلي قابل توجه، تحت الشعاع انگيزش تحصيلي قرار مي گيرد. مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش انگيزش تحصيلي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي (دوره باليني) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پرداخته است. روش ها: در اين مطالعه مقطعي - همبستگي، از 422 دانشجوي پزشكي سال هاي چهارم تا آخر در سال تحصيلي 1386 تا 1387 دانشگاه علوم پزشكي، 344 نفرشان مقياس انگيزش تحصيلي را كه داراي 43 سوال و 8 خرده مقياس مي باشد، تكميل نمودند. معيار پيشرفت تحصيلي، گزارش معدل دوره علوم پايه و معدل كل دوره باليني آنها بود. اطلاعات خام به وسيله SPSS و با اجراي آزمون هاي توصيفي و تحليلي، از جمله ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t مستقل صورت گرفت. نتايج: انگيزش تحصيلي با معدل علوم پايه و همچنين معدل كل باليني ارتباط مستقيم و معني دار داشت. به علاوه، سه مولفه رقابت جويي، كوشش، علاقه اجتماعي و معدل كل باليني و علوم پايه، همبستگي مثبت ديده شد ولي مولفه قدرت اجتماعي، تنها با معدل كل باليني آزمودني ها همبستگي مثبت داشت. همچنين انگيزش گرايش به كوشش و رقابت جويي در پسران بالاتر از دختران بود. نتيجه گيري: نتايج حاكي از اين است كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان مستلزم هماهنگي و تعامل بين ابعاد مختلف انگيزشي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یوسفی، ع.، و قاسمی، غ.، و فیروزنیا، س. (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 9(1 (پیاپی 21)), 79-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91724Vancouver : کپی

یوسفی علیرضا، قاسمی غلامرضا، فیروزنیا سمانه. ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1388 [cited 2022May25];9(1 (پیاپی 21)):79-85. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91724IEEE : کپی

یوسفی، ع.، قاسمی، غ.، فیروزنیا، س.، 1388. ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 9(1 (پیاپی 21)), pp.79-85. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91724. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1236 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی