برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

حساسيت ويژگي بيومارکر P16 در تشخيص تغييرات ديسپلاستيک - نئوپلاستيک سرويکس به روش ايمونو هيستوشيمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، بیمارستان شهید یحیی نژاد، گروه پاتولوژی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: کانسرسرويکس دومين سرطان منجر به مرگ دستگاه تناسلي زنان مي باشد که با تشخيص ضايعات پيش سرطاني مي توان از ميزان آن کاست. اين مطالعه با هدف تعيين نقش P16 بعنوان يک بيومارکر در تشخيص ديسپلازي و متاپلازي نارس سرويکس به روش ايمونوهيستوشيمي انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه بر روي
96 نمونه بافتي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد يحيي نژاد که تشخيصي قطعي پاتولوژيک داشتند، انجام شد. نمونه ها در 4 گروه (30 مورد سرويکس سالم، 30 مورد متاپلازي نارس سرويکس، 30 مورد ديسپلازي سرويکس و 6 مورد کانسر سرويکس از نوع اسکواموس) قرار گرفتند. پس از تهيه برش از بلوکهاي پارافينه، با رنگ آميزي ايمونو هيستوشيمي و استفاده از کيت P16INK4a کلون E6H4 شرکت DAKO ساخت کشور دانمارک به شماره K5334 نمونه ها از نظر وجود P16 مورد ارزيابي قرار گرفتند. اطلاعات هيستو پاتولوژي و نتايج P16 به همراه سن افراد مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار گرفت.
 يافته ها: نتيجه رنگ آميزي ايمونو هيستوشيمي بيومارکر
P16 در 3 نفر، %10 از افراد با سرويکس نرمال، 9 نفر %30 متاپلازي سرويکس، 19 نفر %63.3 ديسپلازي سرويکس و 5 نفر 83.3% کانسر، مثبت بود. در موارد با ديسپلازي، P16 در 4 نفر از درجه I، 8 نفر از درجه II و 7 نفر از درجه III مثبت بود که ارتباط معني داري مشاهده نشد. P16 داراي حساسيت %83.3 در افراد داراي کانسر و در وضعيت ديسپلازي و متاپلازي نارس سرويکس نيز بترتيب %63.3 و %30 بود. ويژگي P16 براي تشخيص ديسپلازي و کانسر اسکواموس سرویکس 80% برآورد شد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که بيومارکر
P16 داراي حساسيت و ويژگي براي تشخيص ضايعات ديسپلازي و نئوپلاستيک سرويکس مي باشد و مي تواند در تشخيص ضايعات سرطاني مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 194
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی