نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير پودر توري فانوس راديواکتيو و کاني هاي زئوليت و بنتونيت بر حجم، زمان خونريزي و زمان تشکيل لخته در موش هاي صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پیراپزشکی، گروه رادیولوژی
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: در دهه گذشته ارتش آمريکا مطالعات گسترده اي را در زمينه فناوري هاي نوين براي متوقف کردن خونريزي هاي شديد شروع نموده و ترکيب موثري از نوعي کاني به نام زئوليت را معرفي کرده است. که استفاده از پودر توري هاي فانوس سوخته شده راديواکتيو، ترميم زخم را تسريع مي نمايد. آزمايش هاي بعدي آنها مشخص نمود که استفاده از پودر توري راديواکتيو موجب پديد آمدن مجموعه تغييرات بافت شناختي مي گردد که بهبود زخم را تسهيل مي نمايد. بر اين اساس در اين تحقيق تغييرات زمان خونريزي با استفاده موضعي از پودر توري فانوس راديواکتيو و همچنين کاني هاي بنتونيت و زئوليت مورد بررسي قرار گرفته است.مواد و روش ها: اين مطالعه يک تحقيق تجربي است که در سال 1387 در مرکز تحقيقات علوم پرتوي دانشگاه علوم پزشکي شيراز انجام گرديد. تعداد 50 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار به صورت تصادفي به 5 گروه (هر گروه شامل 10 سر حيوان) تقسيم شدند. دم تمام حيوانات پس از بيهوشي حيوان با اتر، در محل ضخامت معادل 5 ميلي متر به وسيله قيچي جراحي قطع شد. در مورد حيوانات گروه اول (گروه کنترل) هيچ نوع مداخله اي صورت نگرفت. در مورد حيوانات گروه دوم تا چهارم به ترتيب جرم مشخصي از پودر توري فانوس غير راديواکتيو، پودر توري فانوس راديواکتيو، پودر کاني بنتونيت و مخلوطي از پودر کاني هاي بنتونيت و زئوليت بر روي محل خونريزي از دم حيوان قرار داده شد. متعاقب تيمار با عوامل فوق، حجم خون تلف شده به وسيله ظرف مدرج مخصوص اندازه گيري شد. زمان خونريزي از دم حيوانات و زمان لازم براي تشکيل لخته در لوله آزمايش به وسيله کرونومتر اندازه گيري گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري آناليز واريانس، مقايسه ميانگين شاخص هاي مورد نظر در گروههاي 5 گانه تجزيه و تحليل شد.يافته ها: حجم خون تلف شده، مدت زمان خونريزي، و زمان لخته شدن در نمونه هاي خون گروه کنترل به ترتيب معادل 4.39±1.92 سانتي متر مکعب، 112.10±39.60 و 94.9±54.26 ثانيه بود. اين در حالي است که در گروه تيمار شده با مخلوط بنتونيت و زئوليت حجم خون تلف شده، مدت زمان خونريزي، و زمان لخته شدن نمونه هاي خون به ترتيب معادل 1.31±0.60 سانتي متر مکعب، 34.50±4.65 ثانيه و 24.2±4.61 ثانيه بود.نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان دهنده تاثير بسيار شديد مخلوطي از کاني هاي بنتونيت و زئوليت در کاهش دادن زمان لازم براي توقف خونريزي، تشکيل لخته و يا حجم خون تلف شده مي باشد. هر چند توري راديواکتيو و غير راديواکتيو و کاني بنتونيت به تنهايي اثرات قابل ملاحظه اي نشان دادند، اما در مجموع اثر مخلوط کاني هاي بنتونيت و زئوليت شاخص بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عاطفی، م.، و مرتضوی، س.، و روشان شمال، پ.، و رادپی، ن.، و معتضدی، س.، و درویش، م. (1388). تاثیر پودر توری فانوس رادیواکتیو و کانی های زئولیت و بنتونیت بر حجم, زمان خونریزی و زمان تشکیل لخته در موش های صحرایی. ارمغان دانش, 14(1 (پی در پی 53)), 13-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91650Vancouver : کپی

عاطفی محمد، مرتضوی سیدمحمدجواد، روشان شمال پریا، رادپی نجمه، معتضدی ستاره، درویش مرضیه. تاثیر پودر توری فانوس رادیواکتیو و کانی های زئولیت و بنتونیت بر حجم, زمان خونریزی و زمان تشکیل لخته در موش های صحرایی. ارمغان دانش. 1388 [cited 2022May17];14(1 (پی در پی 53)):13-23. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91650IEEE : کپی

عاطفی، م.، مرتضوی، س.، روشان شمال، پ.، رادپی، ن.، معتضدی، س.، درویش، م.، 1388. تاثیر پودر توری فانوس رادیواکتیو و کانی های زئولیت و بنتونیت بر حجم, زمان خونریزی و زمان تشکیل لخته در موش های صحرایی. ارمغان دانش, [online] 14(1 (پی در پی 53)), pp.13-23. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91650. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی