برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 137 تا صفحه 144 .
 
عنوان مقاله: 

اثر وزن بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه گندم رقم پيشتاز (گزارش کوتاه علمي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر وزن بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه گندم رقم پيشتاز، آزمايشي در سال 1384 در آزمايشگاه تکنولوژي بذر پرديس ابوريحان دانشگاه تهران انجام شد. در اين آزمايش، در مرحله اول، بذرها به وسيله فاکتورهاي شيب طولي، شيب عرضي و فرکانس دستگاه جدا کننده وزني، جداسازي شدند. در مرحله دوم 10 تيمار وزن هزار دانه بر اساس طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار به آزمون جوانه زني استاندارد و آزمون رشد گياهچه وارد شدند. در اين آزمايش، در آزمون جوانه زني استاندارد صفات درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و ميانگين زمان جوانه زني و در آزمون رشد گياهچه صفات طول گياهچه و وزن خشک گياهچه اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه در آزمون جوانه زني استاندارد، وزن هزار دانه بر صفات درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و ميانگين زمان جوانه زني تاثير معني داري نداشت. در آزمون رشد گياهچه، وزن هزار دانه بر صفات طول گياهچه و وزن خشک گياهچه تاثير معني داري داشت، هم چنين مقايسه ميانگين نشان داد كه در صفت وزن خشك گياهچه، بيشترين مقدار (02/0 گرم) مربوط به حداكثر وزن هزار دانه و كمترين مقدار (016/0 گرم) مربوط به حداقل وزن هزار دانه بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 162
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی