برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 75 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کاربرد كمپوست زباله شهري و کودهاي معدني بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت (سينگل كراس 704)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر كمپوست زباله شهري و كودهاي معدني بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت (رقم سينگل كراس 704) آزمايشي در مزرعه پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، در سال زراعي 1386 به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با دو عامل در سه تكرار انجام شد. عامل اصلي 6 تيمار كودي شامل شاهد (بدون مصرف كود شيميايي و كمپوست)، كود شيميايي (سولفات پتاسيم، سوپرفسفات تريپل به ميزان 75 و اوره 200 كيلوگرم در هكتار)، كمپوست زباله شهري 20 و 40 تن در هكتار به صورت جداگانه و يا همراه با 50 درصد کود شيميايي بود و عامل فرعي نيز تفاوت كاربرد يك ساله و دو ساله تيمارهاي كودي در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه تيمارهاي كودي مذكور موجب افزايش شاخص برداشت، تعداد رديف، تعداد دانه در رديف و تعداد دانه در بلال نسبت به شاهد گرديد. طول دوره مصرف تيمارهاي كودي مذکور نيز باعث تغيير در عملكرد دانه، بيوماس كل و تعداد دانه در رديف شد. همچنين با تغيير در نوع كود و مدت مصرف آن مقادير عملكرد دانه نيز به صورت معني داري تغيير نمود، از اين رو بالاترين عملكرد دانه (9560 کيلوگرم در هکتار) هنگامي به دست آمد كه از كمپوست زباله شهري 20 تن در هکتار همراه با 50 درصد کود شيميايي به مدت دو سال متوالي استفاده شد اما اختلاف معني داري با مصرف دو ساله ساير تيمارهاي كودي و مصرف يك ساله كمپوست زباله شهري 20 تن در هكتار همراه با 50 درصد كود شيميايي از نظر آماري نشان نداد. در بين صفات مورد بررسي بيوماس از همبستگي بالايي با عملکرد دانه (**83/r=0) برخوردار بود. در نتيجه مي توان گفت كه استفاده از كمپوست زباله شهري علاوه بر كاهش مصرف كود شيميايي و آلودگي محيط زيست مي تواند نقش مثبتي در افزايش عملكرد ذرت نيز ايفا كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 203
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی