نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  22 , شماره  2 ; از صفحه 328 تا صفحه 340 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه چند مدل برآورد تبخير - تعرق گياه مرجع در يک اقليم سرد نيمه خشک، به منظور استفاده بهينه از مدل هاي تابش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشگاه بو علی سینا
 
چکیده: 
با توجه به ضرورت برآورد تبخير - تعرق در مديريت منابع آب، برنامه ريزي آبياري و ارزيابي اثرات تغيير کاربري اراضي بر روي بازده و تامين نياز آبي گياهان، تعيين دقيق تبخير - تعرق گياه مرجع بسيار مهم و حياتي مي باشد. با توجه به مشکلات متعددي که در به کارگيري لايسيمترها وجود دارد، استفاده از مدل هايي که بتواننداين فرآيند را با دقت نسبتا مطلوبي شبيه سازي و برآورد نمايند، امري ضروري بنظر مي رسد. در اين راستا، مدل هاي تبخير - تعرقي که به مولفه هاي تابش نياز دارند، به دليل عدم دسترسي به داده هاي واقعي تابش، کمتر مورد استقبال کاربران قرار گرفته است. در اين تحقيق، 4 مدل تبخير - تعرق گياه مرجع: جنسن هيز اصلاح شده (JH1)، جنسن - هيز (JH2)، پنمن-مانتيث فائو(PMF56) 56 ، و پنمن - مانتيث فائو با تابش ايرماک (PMFI) براي تخمين تبخير - تعرق مرجع روزانه چمن (ETo) در اقليم سرد نيمه خشک مورد ارزيابي قرار گرفت. تابش کل(Rs)  مورد نياز با 4 مدل شامل: آنگستروم، پاتريج، دانشيار و صباغ محاسبه شد. در مجموع، 16 سناريوي مختلف توليد و تحت بررسي قرار گرفتند. واسنجي نتايج ETo بدست آمده با داده هاي چهار لايسيمتر زهکش دار در دوره رشد (ارديبهشت آبان) براي دو سال و با استفاده از معيارهاي آماري R2، RMSE، MBE، و t انجام گرفت. نتايج بررسي نشان داد که از 16 سناريوي مطالعه شده، مدل جنسن - هيز که معادله تابش دانشيار در آن به کار گرفته شده است، در مقايسه با ساير مدل ها، مقدار  EToرا در سطح معني دار (P<%5) و با دقتي بهتر از مدل PMF56 در اقليم سرد نيمه خشک همدان برآورد مي نمايد (R2<0.085) نتايج برآورد مدل PMF56 با تابش کل (Rs)  محاسبه شده به روش پاتريج و تابش خالص محاسبه شده به روش ايرماک، از نظر دقت برآورد در جايگاه بعدي قرار گرفت. اگر چه استفاده همه گير از مدل تابش آنگستروم، در اغلب سناريوهايي که از مدل تابش آنگستروم استفاده شده بود، نتايج مطلوبي به دست نيامد. اين تحقيق نشان داد، در صورتي که مدل مناسب تابش به کار برده شود، مي توان مدل هاي ساده تر ETo را جهت تخمين مقدار تبخير - تعرق مرجع روزانه جايگزين مدل هاي ترکيبي نظير PMF56 نمود. تکرار اين تحقيق براي محاسبه ETo، با هدف استفاده بهينه از مدل هاي تابش در ساير اقليم ها نيز توصيه مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سبزی پرور، ع.، و تفضلی، ف.، و زارع ابیانه، ح.، و بانژاد، ح.، و موسوی بایگی، س.، و غفوری، م.، و محسنی موحد، س.، و مریانجی، ز. (1387). مقایسه چند مدل برآورد تبخیر - تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک, به منظور استفاده بهینه از مدل های تابش. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 22(2), 328-340. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91225Vancouver : کپی

سبزی پرور علی اکبر، تفضلی فرزین، زارع ابیانه حمید، بانژاد حسین، موسوی بایگی سیدمحمد، غفوری محمد، محسنی موحد سیداسداله، مریانجی زهره. مقایسه چند مدل برآورد تبخیر - تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک, به منظور استفاده بهینه از مدل های تابش. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1387 [cited 2022May22];22(2):328-340. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91225IEEE : کپی

سبزی پرور، ع.، تفضلی، ف.، زارع ابیانه، ح.، بانژاد، ح.، موسوی بایگی، س.، غفوری، م.، محسنی موحد، س.، مریانجی، ز.، 1387. مقایسه چند مدل برآورد تبخیر - تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک, به منظور استفاده بهینه از مدل های تابش. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 22(2), pp.328-340. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91225. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 169 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی