برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل رابطه هوش هيجاني، مكانيسم هاي دفاعي و هوش عمومي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، پل گیشا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش حاضر تحليل رابطه هوش هيجاني،‌ مكانيسم هاي دفاعي و هوش عمومي بود. يكصدوشصت و يك دانشجوي مقطع كارشناسي دانشگاه تهران (109 دختر، 47 پسر، 5 نامشخص) با تكميل مقياس هوش هيجاني، پرسشنامه سبك هاي دفاعي و آزمون ماتريس هاي پيشرونده ريون در اين پژوهش شركت كردند. براي تحليل آماري داده هاي پژوهش از شاخص ها و روش هاي آماري شامل فراواني، درصد، ميانگين،‌ انحراف معيار، آزمون t گروه هاي مستقل، ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون همزمان استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه هوش هيجاني با مكانيسم هاي دفاعي رشد يافته همبستگي مثبت معني دار و با مكانيسم هاي دفاعي رشد نايافته همبستگي منفي معني دار دارد. بين هوش هيجاني و هوش عمومي همبستگي معني دار تاييد نشد. نتايج رگرسيون نيز نشان داد كه هوش هيجاني و مولفه تنظيم هيجانها توان پيش بيني مكانيسم هاي دفاعي رشد يافته و رشد نايافته را دارند. بر اساس يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه هوش هيجاني به فرد اين امكان را مي دهد كه با مديريت، شناخت‌، تنظيم و ارزيابي هيجانها در سطح ناهشياري مكانيسم هاي دفاعي «من» را تحت تاثير قرار دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 301
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی