نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1384 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 255 تا صفحه 268 .
 
عنوان مقاله: 

هنجاريابي مقياس جو خانواده براي خانواده ايراني ساكن تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است