برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بيان ژن نوکلئوستمين در لوسمي حاد پروميلوسيتيک در ارتباط با داروي ارسنيک تري اکسيد و تمايز سلولي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان هزارجریب، کد پستی 176-81744
 
چکیده: 

سابقه و هدف: لوسمي حاد پروميلوسيتيک (APL)، يک لوسمي حاد ميلوئيدي تمايزپذير است. سابقا اين تمايز توسط داروي ATRA امکان پذير بوده، اما اخيرا داروي ارسنيک تري اکسيد به اين روش درماني اضافه شده است. مکانيسم هاي سلولي تمايز در اثر اين دارو هنوز به خوبي مشخص نگرديده است. در اين مطالعه رابطه تمايز سلولي داروي ارسنيک با ميزان بيان ژن نوکلئوستمين به عنوان يک عامل تکثير سلولي، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع تحليلي بود. در اين مطالعه از سلول
NB4 که يک رده لوسمي حاد پروميلوسيتيک است استفاده شد و داروي ارسنيک با غلظت 0.5، 1 و 2 ميکرومول بر روي آن اثر داده شد و پس از 5 روز تاثير دارو، از نقطه نظر تمايز سلولي با استفاده از مارکر تمايزي CD11b و از نقطه نظر مولکولي با استفاده از بررسي بيان ژن نوکلئوستمين با استفاده از Real Time- PCR مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آن با استفاده از آزمون من ويتني بررسي و تحليل شد.
يافته ها: بر اساس نتايج بدست آمده غلظت 0.5 ميکرومول از داروي ارسنيک نه تنها باعث ايجاد تمايز سلولي نشده بلکه باعث افزايش تکثير سلولي در ده روز اول گشت گرديد ولي غلظت يک ميکرومول دارو پس از 5 روز باعث افزايش درصد مارکر تمايزي
CD11b از 5.2 به 13.6 درصد شد که اين تفاوت معني دار مي باشد. هم چنين غلظت يک ميکرومول داروي ارسنيک باعث کاهش بيان ژن نوکلئوستمين به صورت قابل توجه گرديد و تعداد کپي ژن از 130 به 70 رسيد که اختلاف آن معني دار مي باشد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج بدست آمده، غلظت يک ميکرومول از داروي ارسنيک در مدت 5 روز توانسته است افزايش جزيي در درصد
CD11b ايجاد کند و در واقع باعث يک تمايز جزيي شده و در صورت افزايش مدت تماس دارو با سلول، ممکن است درصد بيان افزايش يابد. هم چنين افزايش درصد بيان CD11b و ايجاد تمايز سلولي همراه با کاهش بيان ژن نوکلئوستيمن که يک عامل تکثير سلولي مي باشد همراه بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی