نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  22 , شماره  1 ; از صفحه 35 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل تاثيرگذار بر دانش، نگرش و مهارت چغندركاران نسبت به شيوه هاي مديريت پايدار خاك زراعي: مطالعه موردي استان خراسان رضوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
هدف اصلي پژوهش حاضر سنجش دانش، نگرش و مهارت چغندركاران در زمينه شيوه هاي مديريت پايدار خاك زراعي و تحليل رگرسيوني عوامل تاثيرگذار بر آنها بود كه با روش توصيفي- تحليلي و از طريق پيمايشي صورت پذيرفت. جامعه آماري مورد نظر را چغندركاران استان خراسان رضوي تشكيل دادند كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي اقدام به جمع آوري اطلاعات گرديد و در نهايت، 375 پرسشنامه تجزيه و تحليل شد. بررسي روايي صوري و محتوايي پرسشنامه توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه و كارشناسان اجرايي صورت گرفت و نظرات اصلاحي آنان لحاظ گرديد. مطالعه پيش آهنگي نيز براي به دست آوردن پايايي پرسشنامه انجام شد و ضرايب آلفاي كرونباخ بيش از 0.71 براي ابزار پژوهش به دست آمد. نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي نشان داد كه ميزان دانش فني، نگرش و مهارت بيش از نيمي از چغندركاران مورد مطالعه در زمينه مديريت خاك زراعي در حد «متوسط و پايين تر» قرار داشتند. نتايج نمودار ون در ارتباط با حيطه هاي سه گانه رفتار افراد مورد مطالعه نشان داد كه صرفا حدود %11.2 (42 نفر) از كل افراد مورد مطالعه در طبقه رفتاري «كشاورزان صلاحيت دار» قرار گرفتند. به علاوه، براي شناسايي و تبيين پراهميت ترين متغيرهاي تاثيرگذار بر دانش، نگرش و مهارت كشاورزان چغندركار در زمينه شيوه هاي مديريت پايدار خاك زراعي در اين پژوهش از رگرسيون چند متغيره به روش مرحله اي استفاده و در نهايت، بر اساس يافته هاي تحقيق پيشنهادهايي ارايه گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاهرودی، ع.، و چیذری، م. (1387). عوامل تاثیرگذار بر دانش, نگرش و مهارت چغندرکاران نسبت به شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی), 22(1), 35-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91005Vancouver : کپی

شاهرودی علی اصغر، چیذری محمد. عوامل تاثیرگذار بر دانش, نگرش و مهارت چغندرکاران نسبت به شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی). 1387 [cited 2022August13];22(1):35-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91005IEEE : کپی

شاهرودی، ع.، چیذری، م.، 1387. عوامل تاثیرگذار بر دانش, نگرش و مهارت چغندرکاران نسبت به شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 22(1), pp.35-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91005. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی