6 SID.ir | تعيين تاثير موسيقي درماني بر ميزان اضطراب، درد، تهوع و علايم حياتي بيماران تحت جراحي سزارين در بيمارستان دكتر شريعتي اصفهان در سال 1385
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تعيين تاثير موسيقي درماني بر ميزان اضطراب، درد، تهوع و علايم حياتي بيماران تحت جراحي سزارين در بيمارستان دكتر شريعتي اصفهان در سال 1385

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دروازه شیراز، مرداویج، خیابان رسالت شمالی، خیابان بیستم، پلاک 25
 
چکیده: 

سابقه و هدف: اغلب زنان تحت جراحي سزارين اضطراب را در مرحله قبل از جراحي و تهوع، اضطراب، درد و تغيير علايم حياتي را پس از جراحي تجربه مي كنند. بر اين اساس اثر موسيقي درماني به عنوان روشي موثر بر کاهش ميزان درد، اضطراب، تهوع و علايم حياتي بيماران تحت جراحي سزارين بررسي شد.
روش بررسي: در اين پژوهش نيمه تجربي، تاثير متغير مستقل موسيقي درماني بر متغيرهاي وابسته اضطراب، درد، تهوع و علايم حياتي بيماران پس از جراحي سزارين در بيمارستان دكتر علي شريعتي اصفهان تحت بررسي قرار گرفت. روش نمونه گيري به صورت نمونه گيري آسان و انتخاب نمونه ها در گروه مورد و شاهد به صوت تصادفي ساده انجام گرفت.
يافته ها: بيشتر مادران گروه مورد در گروه سني 30-26 سال و اکثر افراد گروه شاهد در گروه سني كمتر يا مساوي 25 سال بودند. اکثر افراد هر دو گروه مورد و شاهد، در بارداري دوم داراي مدرك تحصيلي ديپلم بودند. دو گروه از نظر ميانگين وزن با هم همسان بودند. بين ميانگين طول مدت بيهوشي و طول مدت جراحي اختلاف آماري معني داري مشاهده نشد، درحالي که اختلاف آماري معني داري بين گروه مورد و شاهد بعد ازاستفاده از موسيقي درماني در زمينه هاي اضطراب، درد و برخي علايم حياتي وجود داشت.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد که موسيقي درماني در مادران تحت سزارين، ميزان اضطراب و درد را كاهش مي دهد، ولي بر حالت تهوع تاثيري ندارد. هم چنين موسيقي درماني بر كاهش فشار خون سيستوليك و نبض موثر بوده، اما بين فشار خون دياستوليك و تنفس گروه مورد و شاهد تفاوت چنداني مشاهده نگرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 295
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی