نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1377 , دوره  32 , شماره  40 ; از صفحه 77 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

سندرم اكايري، بيماري كشنده ناشي از شيگلوز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است