برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  18 , شماره  62 ; از صفحه 29 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

خودکار آمدي در بيماران تحت همودياليز و عوامل وابسته به آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بيماران مبتلا به نارسايي کليوي تحت درمان همودياليز به منظور سازگاري و پذيرش بيماري مزمن نيازمند ايجاد تغيير در سبک زندگي و خودکارآمدي در زمينه رژيم درماني هستند. درک فرد از بالا بودن خودکارآمدي سبب افزايش فعاليت هاي مراقبت از خود و بهبود ميزان پيروي از رژيم درماني مي شود. اگر چه خودکارآمدي فرد مي تواند نتايج و پيامد بيماري را تحت تاثير قرار دهد، اما مطالعات محدودي در اين زمينه انجام شده است.
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين خودکارآمدي بيماران تحت همودياليز و عوامل وابسته به آن انجام گرفت.
مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي - همبستگي،
200 بيمار شرکت کردند. ابزار "راهکارهاي ارتقاي سلامتي افراد" جهت ارزيابي خودکارآمدي در زمينه رژيم درماني مورد استفاده قرار گرفت. پايايي ابزار از طريق آزمون مجدد اندازه گيري شد. اطلاعات بيماران مراجعه کننده به مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي ايران از طريق نمونه گيري آسان جمع آوري شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس نسخه 14 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که خودکارآمدي با سطح تحصيلات و طول مدت دياليز و اختلاف وزن بين دو جلسه دياليز در ارتباط بود. اما ارتباط معني داري بين خودکارآمدي با سن و جنس مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه ارتباط معني داري را بين خودکارآمدي و برخي از مشخصات فردي بيماران نشان داد. بنابراين، لازم است ارزيابي خودکارآمدي بيماران به عنوان يکي از عملکردهاي پرستاران در نظر گرفته شود. علاوه بر اين پرستاران در موقعيت مناسبي در جهت تاثير گذار بودن بر خودکارآمدي بيماران قرار داشته و مي توانند آنها را تشويق کنند که از راه کارهاي مراقبت از خود استفاده نمايند. براي اين منظور آنها از طريق آموزش به بيمار مي توانند در کاهش تنش و کنترل محرک هاي عاطفي و جسمي دخالت داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی