6 SID.ir | ارايه مدل رگرسيوني پيشرفت تحصيلي در درس علوم دانش آموزان دوره راهنمايي، بر اساس داده ها و نتايج مطالعه تيمز TIMSS- R) 99)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ارايه مدل رگرسيوني پيشرفت تحصيلي در درس علوم دانش آموزان دوره راهنمايي، بر اساس داده ها و نتايج مطالعه تيمز TIMSS- R) 99)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف شناسايي متغيرهاي آموزشي مرتبط با عملکرد تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي در درس علوم (بر اساس داده ها و نتايج مطالعه تيمز - آر)، و ارايه الگوي مناسب رگرسيوني، جهت پيش بيني عملکرد تحصيلي آنان صورت گرفت. به همين منظور، کل 5301 نفر دانش آموز پايه سوم راهنمايي شرکت کننده در مطالعه تيمز - آر، که به صورت سرشماري انتخاب شده بودند، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از بين متغيرهاي آموزشي که داده هاي مربوط به آن ها در مطالعه تيمز - آر جمع آوري شده بود، 9 متغير از طريق روش غير آزمايشي با طرح تحقيق همبستگي و با استفاده از روش هاي آماري، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه مورد بررسي قرار گرفتند. يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد که همه متغيرهاي آموزشي وارد شده در تحقيق، داراي ضريب همبستگي معناداري (در سطح (p<0.01 با متغير ملاک بودند. همچنين، مدل رگرسيوني جهت پيش بيني متغير ملاک (پيشرفت تحصيلي) بر اساس متغيرهاي آموزشي وارد شده در تحقيق ارايه گرديد که از 9 متغير آموزشي، 8 متغير در پيش بيني متغير ملاک نقش داشته و در مجموع، 16.3 درصد از تغييرات، متغير ملاک را تبيين مي کردند و بقيه تغييرات متغير ملاک (83.7 درصد)، توسط متغيرهاي ديگر (متغيرهاي فردي، خانوادگي، اجتماعي، و بعضي از متغيرهاي آموزشي و...) که محقق آن ها را در نظر نگرفته و وارد مدل نشده اند تبيين مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی