برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 31 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي گير روکش هاي ريختگي سمان شده با دو نوع سمان دايم (با و بدون استفاده قبلي از سمان موقت)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه: قبل از سمان کردن نهايي روکشها مطلوب است در صورت استفاده از سمان موقت آنرا به طور کامل از سطح داخلي روکش و سطح دندان حذف نمود؛ چون بقاياي سمان موقت ممکن است روي استحکام باند سمان دايم اثر نامطلوبي داشته باشد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر بقاياي سمان موقت (بدون اوژنول) بر گير روکش هاي سمان شده با دو سمان زينک فسفات و ماکسم (Maxcem) انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه  تجربي-آزمايشگاهي تعداد 40 دندان مولر کشيده شده انساني به طور تصادفي به دو گروه و هر گروه نيز به دو زير گروه تقسيم شدند. با استفاده از دستگاه Milling machine جهت روکش تمام فلز تراش داده شدند. 40 روکش به روش معمول لابراتواري ساخته شد. در يک زير گروه از هر گروه، روکش هاي موقت اکريليک آماده شد و با استفاده از سمان موقت روي دندان هاي آماده شده سمان گرديد. كراون هاي موقت به مدت يک ساعت روي دندان ها باقي ماند و سپس روکش هاي موقت خارج و بقاياي سمان موقت به وسيله اکسکاويتور برداشته شد. بعد از آن روکش هاي ريختگي با سمان ماکسم (Maxcem) و زينک فسفات به دندان هاي آماده شده سمان شد . بعد از انجام ترموسايکلينگ، گير به وسيله اندازه گيري نيروي کششي لازم براي خارج کردن روکش ها از روي دندان هاي آماده شده با استفاده از دستگاه تست کشش يونيورسال بررسي شد. اطلاعات به دست آمده به وسيله آناليز paired t-test و آزمون wilcoxon در نرم افزار SPSS ويرايش 5/11 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نيروي گير براي دو زير گروه با و بدون استفاده قبلي از سمان موقت در گروه سمان ماکسم(Maxcem) ، به ترتيب 55 ± 176 و 169 ± 274 نيوتن بود و بين اين دو زير گروه از نظر آماري تفاوت معني داري وجود نداشت (174/0=p value) ميانگين نيروي گير براي دو زير گروه با و بدون استفاده ي قبلي از سمان موقت، در گروه سمان زينک فسفات به ترتيب 125 ± 257 و 135 ± 238 نيوتن بود و بين اين دو زير گروه نيز از نظر آماري تفاوت معني داري وجود نداشت (782/ .(p value=0
نتيجه گيري: اگر سمان موقت به خوبي برداشته شود، استفاده از سمان موقت بدون اوژنول، نيروي گير ترميم کننده هاي ريختگي سمان شده (با سيستم هاي چسباننده آزمايش شده) را تغيير نمي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی