برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تخمين مدول الاستيک محوري و ديواره خلفي چشم سالم انسان با استفاده از تصاوير فراصوتي: رابطه با سن و جنس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 
چکیده: 
مقدمه: مطالعات تهاجمي نشان داده اند که تحت تاثير عواملي چون سن، پيشرفت ضايعات چشمي، تراکم فيبرهاي عدسي و تغييرات بيوشيميايي اجزا داخلي کره چشم، مشخصات فيزيکي و خواص الاستيسيته چشم تغيير مي کند. در مطالعه حاضر روشي غيرتهاجمي براي برآورد الاستيسيته چشم انسان با استفاده از تصاوير فراصوتي پيشنهاد و رابطه آن با سن و جنس، مورد ارزيابي قرار گرفت.
مواد و روشها: براي برآورد الاستيسيته چشم، سيستم بارگذار ويژه اي طراحي شد، به طوري که بافت چشم 21 فرد تحت تنش خارجي 146±2614 پاسکال، در محدوده کمتر از فشار کره چشم هر فرد، قرار گيرد. تصاوير فراصوتي مد
B بدون اعمال تنش و پس از آن ثبت گرديد. براي امکان بازخواني مجدد تصاوير در طول فرايند بارگذاري، تصاوير فراصوتي به صورت فريم هاي متوالي توسط برد ضبط کننده ويدیو به کاميپوتر منتقل و امکان پخش، ذخيره و بررسي مجدد تصاوير مربوط به طول هاي محوري چشم و ضخامت ديواره خلفي آن قبل و پس از تنش فراهم شد. با توجه به تغيير نسبي ابعاد محوري چشم و ضخامت ديواره خلفي آن (کرنش محوري) و تنش اعمال شده، الاستيسيته برآورد گرديد. در ادامه همبستگي آماري مدول الاستيسيته بر اساس جنس و سن مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: مدول الاستيک چشم و ديواره خلفي آن به ترتيب 27304±51777 و 4636±14603 پاسکال برآورد شد. يافته هاي حاصل از بررسي تغيير پارامتر الاستيک چشم و ديواره خلفي آن بر اساس جنس نشان داد که تمايز معني داري ميان پارامترهاي الاستيک چشم و ديواره خلفي آن بر اساس جنس در دو گروه زن و مرد وجود ندارد. بررسي آناليز همبستگي ميان پارامتر الاستيک با سن نيز نشان داد که همبستگي معني داري ميان پارامتر الاستيک چشم و ديواره خلفي آن بر اساس سن با سطح معني داري 95 درصد وجود دارد.
بحث و نتيجه گيري: اين يافته ها مي توانند کمک موثري در راستاي توسعه ابزارهاي فراصوتي براي تخمين ميزان سختي ضايعات چشمي و ضخامت ديواره خلفي چشم داشته باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 247
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی