برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  43 , شماره  3 (پياپي 171) ; از صفحه 325 تا صفحه 326 .
 
عنوان مقاله: 

ايجاد مقاومت در گياهان تراژن توتون با القاي خاموشي ژن پس از رونويسي (PTGS)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، همدان، کیلومتر 7 جاده تهران
 
چکیده: 

دو قطعه دي.ان.اي (DNA) از يك دي.ان.اي مكمل (cDNA) ژنوم كامل ويروس برگ قاشقي سيب زميني (PLRV) بوسيله واكنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) تكثير شدند. اين قطعات كه قسمتي از ترادف بازي چارچوب ژني شماره 2 اين ويروس (PLRV ORF2) را تشكيل ميدادند دقيقا مشابه بوده و تنها تفاوت آنها در داشتن آنزيم هاي برشي XbaI و KpnI د دو انتهاي مخالف بود. بنابراين ادغام آنها به درون پلاسميد ناقلي كه با همان آنزيم هاي برشي باز شده است در جهات مخالف صورت ميگيرد. براي سادگي دو قطعه به ترتيب سنس و آنتي سنس ناميده شدند. قطعات برگ توتون با استفاده از سيستم تراژن كردن با آگروباكتريوم با يكي از دو قطعه سنس يا آنتي تراژن شده و به گياهان كامل باز زايي شدند. با استفاده از PCR و RT-PCR گياهان باززايي شده تراژني كه آر.ان.اي پيك (mRNA) قطعات مذكور را بيان ميكردند شناسايي شدند. شش لاين از گياهان تراژن با سنس شش لاين از گياهان تراژن با آنتي سنس تلاقي داده شدند و به بقيه لاين ها اجازه داده شد خودگشني نمايند. بذور همه لاين ها جمع آوري و براي توليد گياهچه هاي نسل دوم به كار رفت. آزمايش هاي مقاومت به ويروس با استفاده از اين گياهچه ها انجام شد. آزمايش هاي مقاومت با مايه زني گياهچه ها با استفاده از شته هاي حامل ويروس PLRV صورت گرفت. دو هفته پس از مايه زني رديابي ويروس در گياهچه ها با استفاده از روش الايزا انجام شد. %28.5 از لاين هاي تراژن با سنس و %23 از لاينهاي تراژن با آنتي سنس در برابر PLRV مقاومت نشان دادند در حالي كه %50 از لاين هاي حاصل از تلاقي ها مقاومت بودند. بنابراين به نظر مي رسد كه بيان همزمان سنس و آنتي سنس در يك گياه تراژن و تشكيل آر.ان.اي دو لا (dsRNA) توانسته است با تحريك مكانيسم خاموشي ژن پس از رونويسي (PTGS) موجب ايجاد مقاومت بيشتر به ويروس در اينگونه گياهان شود.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 220
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی