برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1379 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 89 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

اثر جاي گزيني جو و ارزن به جاي ذرت، بر ميزان رشد و ضريب تبديل خوراك در ماهي كپور معمولي (.Cyprinus carpio, L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

با توجه به اهميت و نقش تغذيه در پرورش آبزيان بر ويژگي هايي نظير ميزان رشد و ضريب تبديل خوراك، تاثير غلاتي چون ذرت، و ارزن بر برخي از صفات كمي در ماهي كپور معمولي مورد آزمايش قرار گرفت. بر اين اساس، 540 قطعه بچه ماهي كپور معمولي با ميانگين وزني 9±70 گرم انتخاب و در 27 قفس (هر قفس 20 قطعه ماهي) به طور تصادفي رها شدند، و پس از دو هفته سازگاري، به مدت هشت هفته مورد آزمايش قرار گرفتند. جيره هاي آزمايشي شامل جيره شاهد (حاوي ذرت) و جيره هاي حاوي جو و ارزن كه در سطوح 25، 50، 70 و 100 درصد جاي گزين ذرت در جيره شاهد شدند (جمعا 9 جيره)، در قالب طرح بلوك هاي كاملا تصادفي با سه تكرار مورد بررسي قرار گرفتند.
تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده نشان داد كه استفاده از جو و ارزن در جيره، نسبت به ذرت افزايش وزن بيشتري ايجاد كرد. بيشترين اقزايش وزن را جو با سطح جاي گزيني 50 درصد، و كمترين افزايش وزن را ارزن با سطح 100 درصد جاي گزيني به جاي ذرت در جيره شاهد به خود اختصاص داد. ليكن تفاوت آنها با جيره شاهد (ذرت) معني دار نبود
(P>0.05). بيشترين ميزان رشد ويژه را جيره هاي حاوي جو با سطح جاي گزيني 50 و 100 درصد به جاي ذرت نشان دادند. از لحاظ ضريب تبديل خوراك، جيره هاي مختلف جو و ارزن بازده بهتري نسبت به جيره شاهد نشان دادند. جيره حاوي جو با 100 درصد جاي گزيني به جاي ذرت در جيره شاهد بهترين بازده تبديل خوراك را داشت. ولي اين ختلاف معني دار نبود. به طور كلي، نتايج نشان داد كه عملكرد جو بهتر از ذرت و ارزن، و عملكرد ارزن بهتر از ذرت است. اين نتايج نشان مي دهد كه جو و ارزن مي توانند به عنوان منبع جاي گزين شونده مناسب براي ذرت وارداتي در جيره هاي ماهي كپور توصيه شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 310
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی