برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  5 , شماره  16 ; از صفحه 171 تا صفحه 156 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه نيمرخ رواني دانشجويان رشته تربيت بدني و دانشجويان غير تربيت بدني دانشگاه آزاد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر، مقايسه ويژگي هاي شخصيتي (نيمرخ رواني) دو گروه از دانشجويان رشته تربيت بدني و دانشجويان غير تربيت بدني (فقط دختران) دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر بر اساس پرسشنامه MMPI بود. با توجه به ماهيت تحقيق، شيوه تحقيق از نوع پس رويدادي (علمي مقايسه اي) است. بدين منظور 100 دانشجوي تربيت بدني و 100 دانشجوي غيرتربيت بدني به روش تصادفي ساده به عنوان نمونه تحقيق برگزيده شدند. ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان مذکور توسط ابزار اندازه گيري پرسشنامه مبنه سوتا (فرم کوتاه 71 سوالي) سنجيده شد. پرسشنامه مبنه سوتا با MMPI، ويژگي هاي شخصيتي چون خود بيمار انگاري، افسردگي، هيستري، فرافکني، اضطراب، اسکيزوفرني، هيپوماني و جامعه ستيزي را اندازه گيري مي کند. تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات بر اساس آزمون فرضيه هاي تحقيق شامل رابطه بين صفات شخصيتي دانشجويان رشته تربيت بدني (ورزشکاران) و دانشجويان غير تربيت بدني (غير ورزشکاران)، بين سن و وضعيت تاهل دو گروه آزمودني و ويژگي هاي شخصيتي آنان صورت پذيرفته است. روش آماري مورد استفاده پژوهش حاضر آزمون تي و همبستگي پيرسون و با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS انجام شد و نتايج نشان داد بين سن دانشجويان رشته تربيت بدني و ويژگي هاي شخصيتي آنان در مشخصه هاي SC-HY-HS-PA-PD-Ma، تفاوت معني داري وجود دارد. همچنين در مورد دو گروه آزمودني (هم دانشجويان ورزشکار و هم غير ورزشکار)، بين متغيرهاي سن و HS و HY رابطه معني داري مشاهده شد. در مورد تاهل نيز بين متغير تاهل و ميانگين کل مقياس PD در بين دانشجويان رشته تربيت بدني (ورزشکار) همبستگي معني داري وجود دارد. در مورد دانشجويان غير تربيت بدني نيز بين متغير تاهل و مقياس HS رابطه معني داري ديده شد. بين ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان تربيت بدني و غير تربيت بدني اختلاف وجود دارد و تفاوت فقط در مقياس PD (سايکوپاتي، جامعه ستيزي) معني دار است. به طوري که دانشجويان رشته هاي تربيت بدني در مقايسه با دانشجويان غير تربيت بدني، سايکوپاتي و ناسازگاري اجتماعي کمتري دارند و رفتارهاي پرخاشگرانه کمتري از خود بروز مي دهند. در ديگر مقياس ها تفاوت معني داري مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 302
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی