برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  63 , شماره  4 ; از صفحه 203 تا صفحه 208 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير سطوح مختلف متيونين و چربي گياهي بر برخي صفات اقتصادي جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، جیرفت، ایران
 
چکیده: 

تاثير سه سطح متيونين (مقدار توصيه شده NRC، 5 درصد بيشتر از مقدار توصيه شده و 10 درصد بيشتر از مقدار توصيه شده) و دو سطح چربي گياهي (0 و 5 درصد) بر برخي صفات اقتصادي (عملکردي و لاشه) جوجه هاي گوشتي با استفاده از يک آزمايش فاکتوريل 2×3 با پايه کاملا تصادفي در دو مرحله پرورشي آغازين (0 تا 3 هفتگي) و رشد (4 تا 6) بررسي شد. آناليز واريانس اثر تيمارهاي غذايي بر صفات و مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن نشان داد که سطوح متيونين در دوره آغازين به طور معني دار (p<0.05) و در دوره رشد و کل دوره پرورش به طور کاملا معني داري (p<0.01) وزن زنده را افزايش و ضريب تبديل غذايي را بهبود دادند. اثر سطوح چربي بر افزايش وزن زنده و بهبود ضريب تبديل غذايي در دوره آغازين معني دار نبود (p>0.05). سطوح چربي اثر معني داري بر صفات لاشه نداشتند (p>0.05) ولي اثر سطوح متيونين بر افزايش درصد سينه و کاهش درصد چربي محوطه شکمي معني دار بود (p<0.05). اثر متقابل سطوح متيونين و چربي بر هيچکدام از صفات معني دار نبود (p>0.05). در مجموع مي توان نتيجه گرفت که استفاده از متيونين تا 10 درصد بيشتر از مقدار توصيه شده NRC و استفاده از چربي تا 5 درصد، به جز در مرحله آغازين، در جيره جوجه هاي گوشتي قابل توصيه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی