برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي، مطالعه بيماريزايي و تعيين پراکنش گونه هاي آلترنارياي کلزا در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

از مزارع کلزا در استانهاي گلستان، خوزستان، آذربايجان غربي و شهرستان کرج، در دو فصل زراعي 85-86 و 86-87 اندامهاي گياهي مشکوک به آلودگي توسط جنس Alternaria جمع آوري شدند. با بررسي مشخصات ريخت شناسي از 50 جدايه خالص سازي شده آلترناريا پنج گونه شناسايي شد. نتايج سنجش بيماريزايي گونه ها در شرايط گلخانه نشان داد که: بيشترين شدت بيماري بر حسب درصد سطح برگ آلوده مربوط به دو گونه A. brassicicola (69 درصد) و A. raphani (56 درصد) بود، گونه A. brassicae شدت بيماري متوسطي داشت (43 درصد) و گونه A. arborescense علايم خفيفي روي برگ ها ايجاد نمود. اما گونه A. infectoria هيچگونه علايم بيماري ايجاد نکرد و تفاوتي با شاهد نداشت. بر اساس نتايج اين پژوهش گونه هاي A. brassicicola و A. raphani سبب بروز علايم شديدتري مي شوند. اين چهار گونه بيماريزا براي اولين بار از روي کلزا در ايران گزارش مي شوند. همچنين جمع آوري اندام هاي آلوده از 40 مزرعه کلزاي اين استان ها به طور تصادفي جهت تعيين گونه غالب بيماريزا انجام گرفت. نتايج نشان داد که گونه A. raphani در استان هاي خوزستان و آذربايجان غربي گونه غالب منطقه بود در حاليکه گونه هاي A. brassicae و A. brassicicola در نمونه هاي بررسي شده از اين استان ها مشاهده نشدند. نتايج بررسي پراکنش گونه ها در استان گلستان نشان داد که گونه A. brassicae 85.44 درصد و گونه هاي A. raphani و A. brassicicola به ترتيب 13.24 درصد و 7.67 درصد گونه هاي بيماريزا را تشکيل دادند. برآورد کلي درصد گونه ها در هر سه استان نشان داد که گونه A. raphani 66.11 درصد و گونه هاي A. brassicae و A. brassicicola به ترتيب 33.36 و 2.99 درصد گونه ها را در اين مناطق تشکيل دادند. با توجه به نتايج اين پژوهش گونه A. raphani را مي توان گونه غالب بيماريزا در مناطق عمده کشت کلزا معرفي کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی