برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آماده سازي بذر (پرايمينگ) پياز خوراكي رقم سفيد كاشان بر ويژگيهاي جوانه زني آن در شرايط تنش شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
اين تحقيق آزمايشگاهي در دو آزمايش جداگانه براي بررسي اثرات استفادهاز سديم كلريد و پلي اتيلن گليكول 6000 در آماده سازي بذر پياز خوراكي رقم سفيد كاشان بر ويژگيهاي جوانه زني در شرايط تنش شوري (7/13 ds/m) در مقايسه با استفاده از بذر خيسانده شده در آب مقطر و استفاده از بذر آماده سازي نشده (شاهد كه در آزمايش اول منظور گرديد) انجام شد. عمليات آماده سازي بذر بوسيله سديم كلريد با 5 غلظت و 3 مدت زمان و در خصوص پلي اتيلن گليكول 6000 با 4 غلظت و 2 مدت زمان اجرا شد. بذور پس از پايان مدتهاي موردنظر شسته و خشك شدند و سپس درون پتري ديش با اضافه نمودن آب شور شده با سديم كلريد كشت و براي جوانه زني به درون انكوباتور كه شرايط آن متناسب با نيازهاي بذر پياز جهت جوانه زني بود انتقال داده شدند. در اين تحقيق از طرح آماري فاكتوريل بر پايه بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار براي تجزيه آماري عوامل آزمايشي استفاده شد. صفات مورد نظر عبارت بودند از درصد جوانه زني 4، 8 و 12 روز پس از كشت متوسط وزن تر و خشك گياهچه طول ريشه چه و ساقه چه نتايج نشان داد كه خيساندن بذر در آب مقطر موجب افزايش معني دار درصد جوانه زني و نيز وزن تر گياهچه در مقايسه با بذور آماده سازي شده توسط سديم كلريد گرديد. استفاده از پلي اتيلن گليكول 6000 به غلظت 25 گرم در 100 ميلي ليتر موجب افزايش معني دار درصد جوانه زني و نيز طول ساقه چه در مقايسه با ديگر غلظت هاي آن شد. بدين ترتيب اثرات مثبت پلي اتيلن گليكول 6000 در افزايش تحمل به تنش شوري در مرحله جوانه زني مشخص گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 215
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی