4 SID.ir | پيمايشي پيرامون تاثير دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردي: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

پيمايشي پيرامون تاثير دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردي: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران
 
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير دوره هاي آموزشي ICDL بر بهبود عملکرد کارکنان موسسه عالي آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي است. در پژوهش حاضر با توجه به نوع فرضيات و اهداف تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق کارکنان شاغل (کارمندان، کارشناسان و مديران) در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي بودند که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه کارکنان از روي اندازه جامعه به تعداد 169 نفر بود، که براي انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده گرديد. در اين پژوهش از کليه ي مديران بلاواسطه کارکنان نيز (سي نفر) در رابطه با تاثير دوره هاي مذکور بر بهبود عملکرد کارکنان زير مجموعه آنان نظرخواهي شد و در نهايت نظرهاي مديران با کارکنان با يک ديگر مقايسه گرديد.
با توجه به تجزيه و تحليل داده ها و نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق، دوره هاي آموزشي
ICDL به افزايش مهارت هاي جديد، دقت و اثربخشي، سرعت و مقدار انجام کار و جاذبه و علاقه مندي افراد در انجام کار و موفقيت شغلي افراد منجر شده و بين نظرهاي مديران با کارکنان در رابطه با تاثير دوره هاي مذکور بر بهبود عملکرد کارکنان تفاوت معني داري مشاهده نشده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 819
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی