3 SID.ir | اثر شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت زندگي افراد افسرده (غيرباليني)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت زندگي افراد افسرده (غيرباليني)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان کارگر جنوبی، بیمارستان روزبه
 
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر افزايش کيفيت زندگي در افراد افسرده غيربيمار است.
روش: در اين پژوهش، از روش نيمه آزمايشي آزمون - بازآزمون براي دو گروه آزمايشي و شاهد استفاده شد. بدين منظور از ميان تقريبا يک هزار نفر دانشجوي ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 150 نفر به طور تصادفي و از بين اين افراد به حکم قرعه 30 دانشجويي که نمراتشان در آزمون افسردگي بک 15 و بالاتر بود، انتخاب و سپس به طور تصادفي به دو گروه آزمايشي و شاهد تقسيم شدند. گروه آزمايشي طي هشت جلسه هفتگي
1.5 تا 2 ساعته تحت آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي قرار گرفت. گروه شاهد هيچ گونه آموزش درماني دريافت نكرد. آزمودني هاي دو گروه پرسشنامه هاي کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت و پرسشنامه افسردگي بک را در دو نوبت (پيش از درمان و پس از درمان) تكميل كردند. براي آزمون  فرضيه هاي پژوهش از تحليل واريانس چند متغيره و آزمون همبستگي پيرسون، و براي بررسي اثر درمان از آزمون t مستقل استفاده شد.
نتايج: يافته ها نشان مي دهند که شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي، کيفيت زندگي را افزايش و افسردگي را کاهش مي دهد.
جمع بندي: به نظر مي رسد تمرين هاي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي با افزايش آگاهي افراد از لحظه حال از طريق فنوني مثل توجه به تنفس و بدن، و توجه دادن آگاهي به اينجا و اکنون، بر نظام شناختي و پردازش اطلاعات اثر مي گذارد. لذا با توجه به موثر واقع شدن اين نوع آموزش و با در نظر گرفتن سودمندي هاي اين روش در زمينه درمان افسردگي و افزايش کيفيت زندگي، استفاده گسترده از آن توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 331
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی