برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملكرد يك جمعيت نظامي نسبت به الگوي صحيح مصرف غذا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بهداشت نظامى، دانشگاه علوم پزشکى بقیه اله (عج)
 
چکیده: 

مقدمه: در دهه هاي اخير عوامل ناتواني و مرگ زودرس از بيماريهاي عفوني و واگيردار به بيماريهاي مزمن و تحليل رونده تغيير يافته است. در اين ميان ارتباط بين الگوهاي غذايي نادرست و بيماريهاي مزمن از جمله بيماريهاي قلبي و عروقي، سرطان و ديابت شناخته شده است. اين مطالعه با هدف تعيين سطح آگاهي، نگرش و عملكرد كاركنان رسمي يك جمعيت نظامي نسبت به الگوي صحيح مصرف غذا انجام گرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش مقطعي روي 430 نفر يك جمعيت نظامي با محدوده سني 65-19 سال، كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند، انجام شد. جهت ارزيابي آگاهي، نگرش و عملكرد افراد از پرسشنامه اي كه به صورت محقق ساخته و روايي آن با استفاده از نظرات 6 نفر از متخصصين مربوط انجام شده بود استفاده گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار
SPSS14 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين تحقيق سطح آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي بر اساس نمرات تعيين شده به سه طبقه: خوب، متوسط و ضعيف تقسيم بندي شده است.
نتايج: ميانگين (انحراف معيار) امتياز آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي كاركنان به
 ترتيب 1/63 (1/17)، 1/73 (5/7) و 3/38 (5/11) بود. به طوري كه 5/23 درصد از كاركنان داراي آگاهي در سطح ضعيف، 63 درصد داراي آگاهي در سطح متوسط و 13.5 درصد داراي آگاهي در سطح خوب بودند و اين ميزان در مورد نگرش به ترتيب 6/1 و 9/37 و 5/60 درصد و در مورد عملكرد به ترتيب 5/90، 3/9 و 2/ درصد ارزيابي گرديد. بين آگاهي با نگرش همبستگي قوي (r= 0.71) ولي بين آگاهي با عملكرد كاركنان همبستگي ضعيفي وجود داشت (r= 0.303). همچنين افراد با سطح سواد غير دانشگاهي آگاهي ضعيف تري نسبت به افراد با تحصيلات دانشگاهي داشتند (P<0.009). آگاهي و نگرش كاركنان نيروي هوايي بيشتر از كاركنان ساير نيروها بود (P<0.001).
بحث و نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه علي رغم قابل قبول بودن سطح آگاهي و بالا بودن نگرش كاركنان، عملكرد اين جمعيت نظامي نسبت به الگوي صحيح مصرف غذا در حد قابل قبول نمي باشد بنابراين استفاده از روش هاي مختلف آموزشي و در نظر گرفتن عوامل موثر بر الگوي صحيح مصرف غذا ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

توکلی، ح.، و سنایی نسب، ه.، و کریمی، ع.، و توکلی، ر. (1387). بررسی سطح آگاهی, نگرش و عملکرد یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا. مجله طب نظامی, 10(2 (مسلسل 36)), 129-135. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89562Vancouver : کپی

توکلی حمیدرضا، سنایی نسب هرمز، کریمی علی اکبر، توکلی رضا. بررسی سطح آگاهی, نگرش و عملکرد یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا. مجله طب نظامی. 1387 [cited 2021November27];10(2 (مسلسل 36)):129-135. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89562IEEE : کپی

توکلی، ح.، سنایی نسب، ه.، کریمی، ع.، توکلی، ر.، 1387. بررسی سطح آگاهی, نگرش و عملکرد یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا. مجله طب نظامی, [online] 10(2 (مسلسل 36)), pp.129-135. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89562. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی