برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تمرينات ثبات دهنده كمري بر حس عمقي ستون فقرات لومبو ساكرال در زنان جوان سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، میدان امام حسین، ابتدای خیابان دماوند، روبروی بیمارستان بوعلی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فیزیوتراپی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: عليرغم اينكه آسيب مفصل، جنبه هاي مختلف حس عمقي از قبيل وضعيت و تعادل را تحت تاثير قرار مي دهد و از سوي ديگر، نقش توانبخشي بر بهبود عملكرد و تحرك افراد در ضايعات مختلف ثابت گرديده است، ولي اهميت برنامه هاي توانبخشي در بهبود حس عمقي مورد سوال است. هدف از اين تحقيق، تعيين تاثير تمرينات ثبات دهنده كمر در بهبود حس عمقي و همچنين بر امتداد ستون فقرات لومبو ساكرال در افراد سالم و جوان بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني، 30 زن جوان سالم وارد مطالعه شدند كه به طور تصادفي در دو گروه آزمون (20 نفر) و كنترل (10 نفر) قرار گرفتند. از آنجا كه تغيير وضعيت لگن بر وضعيت كمر اثر مي گذارد، از ارزيابي حس عمقي لگن به عنوان معياري براي بررسي حس عمقي لومبوساكرال استفاده شد. خطاي بازسازي زاويه هدف براي ارزيابي حس عمقي لگن توسط شيب سنج لگني اندازه گيري شد؛ همچنين مقدار لوردوز كمر و تيلت استراحت لگن قبل و بعد ازتمرينات براي بررسي تاثير احتمالي اين تمرينات بر امتداد ناحيه لومبوساكرال اندازه گيري شد. در گروه آزمون، افراد در ده جلسه، هرروز ورزش هاي ثبات دهنده كمر را انجام دادند. گروه كنترل در طي اين ده روز هيچ ورزشي انجام ندادند. در هر دو گروه قبل و بعد از ده جلسه خطاي حس عمقي با آزمون هاي غيرپارامتري مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: در گروه آزمون، خطاي مطلق حس عمقي از مقدار
1.4±1.2 در جلسه اول، به 0.006±0.1 درجلسه دهم كاهش معني دار پيدا كرد (P<0.0001)؛ در حالي كه در گروه كنترل، پس از ده جلسه خطاي مطلق حس عمقي تغيير معني داري پيدا نكرد (P=0.3). مقدار خطاي مطلق جلسه دهم بين دو گروه تفاوت معني دار داشت (P<0.0001). همچنين بين ميزان اوليه خطاي عمقي با ميزان تغيير آن ارتباط آماري معني دار وجود داشت (P=0.99). در هر دو گروه، پس از ده جلسه مقدار لوردوز و تيلت استراحت تغيير آماري معني داري پيدا نكرد.
نتيجه گيري: ده جلسه تمرين ثبات دهنده كمر مي تواند كاهش معني دار خطاي حس عمقي ناحيه لومبو ساكرال را در افراد سالم و جوان ايجاد كند. ميزان اين تغيير با مقادير اوليه خطاي حس عمقي ارتباط دارد؛ يعني افرادي كه خطاي اوليه بيشتري دارند، در اثر تمرين بهبودي بيشتري پيدا مي كنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 260
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی