4 SID.ir | بررسي و تجزيه و تحليل روش هاي تامين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي و تجزيه و تحليل روش هاي تامين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

در اين تحقيق، روش هاي مختلف تامين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، و نوع ارتباط بين نحوه تامين مالي شركت ها و ويژگي هاي اندازه شرکت، دارايي هاي ثابت و سودآوري، بررسي شده است. نمونه آماري اين پژوهش از بين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شيوه مرحله اي و تصادفي ساده و از ميان شش صنعت انتخاب گرديده است. براي چهار سوال اساسي اين پژوهش، يازده فرضيه در نظر گرفته شده است. براي پردازش اطلاعات و داده ها از آزمون t و ضريب همبستگي و نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اساس يافته هاي اين تحقيق، با وجود عدم تفاوت معني دار بين استفاده از روش هاي مختلف تامين مالي (سود انباشته، سهام و بدهي) بين شرکت هاي مورد مطالعه، بين نحوه تامين مالي شركت ها و اندازه آنها يك ارتباط معني دار وجود دارد. با گسترش اندازه شرکت ها استفاده از سود انباشته و سهام براي تامين مالي افزايش مي يابد. همچنين، با وجود ارتباط بين نحوه تامين مالي شركت ها و ميزان دارايي هاي ثابت آنها، بين نحوه تامين مالي شركت ها و ظرفيت سودآوري آنها ارتباط معني داري مشاهده نشده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 804
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی