نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ديدگاه عاملين زايمان در مورد اپيزياتومي روتين: يك مطالعه كيفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، بلوار امیر مازندرانی، خیابان وصال، دانشکده پرستاری مامایی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: مطالعات متعدد نشان داده اند كه اپيزياتومي انتخابي با پيامدهاي مطلوبي همراه است. با اين وجود هنوز در بسياري از بيمارستان ها عملكرد باليني مطابق اين يافته نيست. براي يافتن علت اين امر به بررسي ديدگاه عوامل زايماني در مورد اپيزياتومي روتين پرداخته شد.مواد و روش ها: اين تحقيق به روش كيفي و تجزيه و تحليل آن با رويكرد آناليز محتوا انجام شد. به اين منظور با متخصصين زنان و مامايي، ماماها و مربيان مامايي مصاحبه نيمه ساختار عميق انجام گرفت. تعداد شركت كنندگان بر اساس اشباع اطلاعاتي تعيين شد. با تحليل محتواي مصاحبه ها، نكات مشترك شناسايي، كدگذاري و طبقه بندي شد. مقايسه مداوم سبب اطمينان از ثبات داخلي در روند كدگذاري گرديد. به منظور روايي و پايايي سه نفر از اعضاي گروه به طور مستقل متون را كدگذاري و سپس با همكاري يكديگر محورهاي نهايي را مشخص كردند و با باز گرداندن درون مايه ها به شركت كنندگان از صحت آنها اطمينان حاصل شد.يافته ها: در مجموع 24 نفر در مطالعه شركت نمودند. عوامل تاثيرگذار بر استفاده روتين از اپيزياتومي شامل 5 مفهوم كلي گرديد. همچنين مفاهيم جزيي به عنوان زير طبقه مفاهيم كلي پديدار شدند. اين مفاهيم عبارت بودند از: 1- عامل زايمان (شامل: تجربه شخصي، سطح مهارت، كمبود نيروي انساني، خستگي و بي حوصلگي، پايين بودن سطح آگاهي، قدرت برقراري ارتباط با مادر، نقش عامل زايمان)، 2- عامل مادري (شامل: جلوگيري و كاهش آسيب هاي مادري، تفاوتهاي آناتوميكي، فرهنگ، عدم همكاري، بيماريها)، 3- عامل جنيني (شامل: جلوگيري و كاهش آسيبهاي جنيني و شرايط جنين)، 4- مشكلات قانوني و اجتناب از مواخذه شدن (شامل: شكايت بيمار از عامل زايمان و مواخذه شدن عامل زايمان توسط مقام ارشد و 5- نحوه اداره كردن زايمان (شامل: عدم دسترسي به تكنولوژي پيشرفته، عدم بكارگيري روشهاي جديد زايمان و عدم آماده سازي مادران.(استنتاج: تغيير در عملكردهاي باليني مثل اپيزياتومي روتين كه طولاني مدت وجود داشته، مشكل است. از آنجا كه مطالعات، استفاده محدود از اپيزياتومي را توصيه مي كنند، بر اساس مفاهيم استخراج شده در اين مطالعه مداخلاتي در جهت تغيير نگرش و عملكرد عوامل زايماني در رابطه با استفاده از اپيزياتومي لازم مي باشد. آموزش به عوامل زايمان، دانشجويان و مادران باردار از راهكارهاي اساسي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خانی، ص.، و احمدشیروانی، م.، و باقری نسامی، م. (1387). دیدگاه عاملین زایمان در مورد اپیزیاتومی روتین: یک مطالعه کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 18(68), 27-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89361Vancouver : کپی

خانی صغری، احمدشیروانی مرجان، باقری نسامی معصومه. دیدگاه عاملین زایمان در مورد اپیزیاتومی روتین: یک مطالعه کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1387 [cited 2022August17];18(68):27-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89361IEEE : کپی

خانی، ص.، احمدشیروانی، م.، باقری نسامی، م.، 1387. دیدگاه عاملین زایمان در مورد اپیزیاتومی روتین: یک مطالعه کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 18(68), pp.27-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89361. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی