برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 253 تا صفحه 263 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تزريق زيرجلدي مورفين بر فعاليت نورونهاي هسته ميخي شكل موش بزرگ آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به مشابهت ميان ماده خاكستري دور قناتي و هسته ميخي شكل، هم در سطح فراساختاري و هم در سطوح عملي به نظر مي رسد كه اين هسته نيز در بي دردي ناشي از تزريق مورفين نقش داشته باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسي فعاليت نوروني هسته ميخي شكل و پاسخ دهي آن به تزريق محيطي مورفين طراحي گرديده است.
مواد و روش كار: در اين مطالعه از 90 سر موش بزرگ آزمايشگاهي نر سفيد بالغ نژاد ويستار جهت بررسي الگوي فعاليت نوروني هسته ميخي شكل در پاسخ به تزريق سيستميك مورفين استفاده گرديد. نرخ فعاليت نوروني (Firing rate) در چهار گروه: دست نخورده  (n=19)جهت ثبت فعاليت خودبخودي (پايه)، گروه سالين (n=20)، مورفين (n=39) و مورفين+ نالوكسان (n=12)، پيش و پس از تزريق دارو به روش ثبت تك واحدي خارج سلولي بدست آمد. در هر گروه از Paired t-test استفاده گرديد و   P<0.05معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه نرخ فعاليت در اكثريت نورونهاي هسته ميخي شكل پس از تزريق زيرجلدي مورفين (3.8mg/kg) كاهش مي يابد. فعاليت نورونهاي اين هسته پس از تزريق مورفين (67/0±66/6 اسپايك بر ثانيه) به صورت معني داري از فعاليت آنها پيش از تزريق مورفين (84/1±47/12 اسپايك بر ثانيه) و در مقايسه با گروه سالين (58/1±6/11 اسپايك بر ثانيه) كمتر بود(P<0.01) . نرخ فعاليت و الگوي پاسخ دهي نورونهاي اين هسته پس از تزريق محيطي مورفين به وسيله نالوكسان زيرجلدي (2mg/kg) معكوس گرديد.
نتيجه گيري: بر اساس اين شواهد مي توان پيشنهاد كرد كه تغيير در الگوي فعاليت خودبخودي نورون هاي هسته ميخي شكل در پاسخ به تزريق محيطي مورفين ممكن است ناشي از اثر مستقيم مورفين بر گيرنده هاي اپيوئيدي موجود در هسته ميخي شكل باشد. با اين وجود نقش مسيرهاي انتقال اطلاعات مربوط به درد و تعديل كننده درد ناشي از اثرات ضد دردي مورفين نيز مي تواند اهميت داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حق پرست، ع.، و علی زاده، ا.، و معتمدی، ف. (1387). اثر تزریق زیرجلدی مورفین بر فعالیت نورونهای هسته میخی شکل موش بزرگ آزمایشگاهی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, 10(4), 253-263. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89309Vancouver : کپی

حق پرست عباس، علی زاده امیرمحمد، معتمدی فرشته. اثر تزریق زیرجلدی مورفین بر فعالیت نورونهای هسته میخی شکل موش بزرگ آزمایشگاهی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences. 1387 [cited 2021September20];10(4):253-263. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89309IEEE : کپی

حق پرست، ع.، علی زاده، ا.، معتمدی، ف.، 1387. اثر تزریق زیرجلدی مورفین بر فعالیت نورونهای هسته میخی شکل موش بزرگ آزمایشگاهی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, [online] 10(4), pp.253-263. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89309. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی