برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

حاملگيهاي پرخطر ناشي از تروماهاي جسمي در زنان باردار مراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني و مراكز درماني دانشگاهي شهر خرم آباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خرم آباد، کمالوند، مجتمع آموزشی پردیس، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 
مقدمه: وارد شدن تروما به زنان باردار مي تواند منجر به عوارض زودرس مانند دكولمان جفت و زايمان زودرس و در نهايت خونريزي و مرگ مادر و جنين شود. به همين دليل تروما يكي از علل مهم بروز حاملگي هاي پرخطر محسوب مي شود. از هر 12 زن باردار يك نفر دچار صدمات جسمي مي شود و 7% حاملگي ها گرفتار عوارض ناشي از صدمات مي شوند. سوانح رانندگي معمول ترين علت غير زايماني مرگ و مير مادر در دوران بارداري است. در همين راستا پژوهشي با هدف تعيين حاملگيهاي پر خطر ناشي از تروماهاي جسمي در زنان باردار مراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني و مراكز درماني دانشگاهي شهر خرم آباد انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي و مقطعي است. در اين پژوهش كليه زنان بارداري (71 نفر) كه به علت صدمات از اول مهر 1384 تا پايان شهريور 1385 (به مدت يكسال) به مركز پزشكي قانوني و مراكز درماني دانشگاهي خرم آباد مراجعه كرده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گرداوري داده هاي پژوهش يك پرسشنامه و برگ ثبت مشاهدات بود و كليه واحدهاي مورد پژوهش ظرف 24 تا 48 ساعت اول بعد از وقوع تروما در محل بستري مورد بررسي قرار ميگرفتند و پس از ترخيص يك ماه بعد از سانحه بر اساس آدرس محل سكونت از نظر وقوع عوارض پيگيري انجام مي شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار تو صيفي و استنباطي استفاده شد.يافته ها: بر اساس نتايج پژوهش علت مراجعه 60.1% از واحد هاي مورد پژوهش تروماهاي اتفاقي و 31.6% سو رفتار و 8.3% خود كشي بود كه شايعترين علت تروماهاي اتفاقي تصادف با وسايل نقليه بود. از نظر تروماهاي عمدي زناني كه مورد سو رفتار همسر قرار گرفته بودند داراي بيشترين فراواني بودند ميانگين سن بارداري 22.6 هفته و نيز بيشترين محل آسيب ناحيه شكم و اكثر صدمات به تروما هاي متعدد اختصاص داشت. بيشترين عارضه در تروماهاي اتفاقي زايمان زودرس و در صدمات عمدي مرگ مادر و جنين بود. در اين پژوهش آزمونهاي آماري ارتباط معني داري بين علت صدمات و نوع تروما با عوارض بارداري نشان نداد.بحث و نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاكي از شيوع بالاي سوانح و سو رفتار و خودكشي در زنان باردار مورد پژوهش است و كليه عوارض ايجاد شده عوارض زودرس مي باشد همچنين مقايسه نتايج با ساير پزوهشهاي مشابه حاكي از وقوع بيشتر صدمات عمدي است كه با آموزش به مادران و خانواده هاي آنان و آگاه ساختن از عوارض جسمي و رواني سو رفتار و نيز جلوگيري از عدم قرارگيري مادران در شرايط پر خطر مانند بستن كمربند ايمني ميتوان تا حد موثري از وقوع سوانح و عوارض بالاخص مرگ مادر و جنين پيشگيري نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مسعودی، م.، و آستی، پ. (1387). حاملگیهای پرخطر ناشی از تروماهای جسمی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی و مراکز درمانی دانشگاهی شهر خرم آباد. یافته, 10(2 (پیاپی 36)), 39-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89197Vancouver : کپی

مسعودی مژگان، آستی پروین. حاملگیهای پرخطر ناشی از تروماهای جسمی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی و مراکز درمانی دانشگاهی شهر خرم آباد. یافته. 1387 [cited 2021December06];10(2 (پیاپی 36)):39-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89197IEEE : کپی

مسعودی، م.، آستی، پ.، 1387. حاملگیهای پرخطر ناشی از تروماهای جسمی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی و مراکز درمانی دانشگاهی شهر خرم آباد. یافته, [online] 10(2 (پیاپی 36)), pp.39-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89197. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی