نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 277 تا صفحه 289 .
 
عنوان مقاله: 

جداسازي و بررسي صفات محرک رشد گياهي (PGP) برخي از سودوموناس هاي فلورسنت بومي خاکهاي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندس علوم خاک
 
چکیده: 
در اين تحقيق به منظور اطلاع از صفات محرک رشد گياهي سودوموناس هاي فلورسنت بومي خاک هاي ايران، از تعداد 40 خاک ريزوسفري گندم تعداد 25 جدايه سودوموناس فلورسنت جداسازي و صفات محرک رشد گياهي آنها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد که کليه جدايه هاي مورد مطالعه توانايي توليد اکسين را داشتند. متوسط ميزان توليد 2.44 و دامنه آن از 1.3 تا 4.5 ميکروگرم در ميلي ليتر متغير بود. همچنين جدايه هاي مورد مطالعه از توانايي حل کنندگي فسفات نامحلول معدني برخوردار بودند که اين توانايي در بين جدايه هاي مختلف متفاوت بود. متوسط ميزان انحلال فسفر نامحلول 287.5 و دامنه آن از 129.9 تا 386.1 ميکروگرم در ميلي ليتر متغير بود. از نظر توانايي جدايه ها در استفاده از ACC (1- آمينوسيکوپرويان کربوکسيلات) به عنوان منبع نيتروژن و يا کربني نيز تفاوت هاي زيادي بين باکتري ها وجود داشت بطوري که از کل 25 جدايه فقط تعداد 9 جدايه قادر به استفاده از ACC به عنوان منبع نيتروژن و يا کربن بودند. با وجود توانايي توليد سيدروفور توسط همه جدايه ها، ميزان اين توانايي در سويه هاي مختلف متفاوت بود و در روش CAS-Agar، قطر هاله به کلني تشکيل شده 0.74 و دامنه آن از 0.34 تا حداکثر 1.21 متغير بود. توانايي توليد سيدروفور با استفاده از روش CASAD نيز بررسي گرديد که از نظر توانايي توليد سيدروفور نتايج قبلي را تاييد کرد ولي ميزان توليد آن با يکديگر تناقض داشت. متوسط ميزان سيدروفور توليد شده در اين روش 0.21 و دامنه آن از حداقل 0.072 تا حداکثر 0.459 ميلي مولار دفروکسامين مسيلات (Deferoxamine mesylate) متغير بود. همچنين هيچ کدام از باکتري هاي مورد مطالعه قادر به توليد آنزيم کيتيناز نبودند. از نظر توليد اسيد ساليسيليک نيز فقط 11 جدايه قادر به توليد آن بودند که متوسط آن 2.48 و دامنه آن از صفر تا 10.91 ميکروگرم در ميلي ليتر متغير بود. نتايج مربوط به بررسي باکتري ها از نظر توانايي توليد سيانيد هيدروژن نيز نشان داد که باکتري ها توانايي هاي متفاوتي از نظر توليد سيانيد هيدروژن داشتند که در گروه هاي با توانايي خيلي زياد، متوسط و کم طبقه بندي شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلطانی طولارود، ع.، و صالح راستین، ن.، و خاوازی، ک.، و اسدی رحمانی، ه.، و عباس زاده دهجی، پ. (1386). جداسازی و بررسی صفات محرک رشد گیاهی (PGP) برخی از سودوموناس های فلورسنت بومی خاکهای ایران. علوم خاک و آب, 21(2), 277-289. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88874Vancouver : کپی

سلطانی طولارود علی اشرف، صالح راستین ناهید، خاوازی کاظم، اسدی رحمانی هادی، عباس زاده دهجی پیمان. جداسازی و بررسی صفات محرک رشد گیاهی (PGP) برخی از سودوموناس های فلورسنت بومی خاکهای ایران. علوم خاک و آب. 1386 [cited 2022August09];21(2):277-289. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88874IEEE : کپی

سلطانی طولارود، ع.، صالح راستین، ن.، خاوازی، ک.، اسدی رحمانی، ه.، عباس زاده دهجی، پ.، 1386. جداسازی و بررسی صفات محرک رشد گیاهی (PGP) برخی از سودوموناس های فلورسنت بومی خاکهای ایران. علوم خاک و آب, [online] 21(2), pp.277-289. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88874. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی