برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان شيوع اختلالهاي رفتار ايذائي در كودكان دبستاني شهر خرم آباد در سال 1384

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خرم آباد، مجتمع پردیس، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی
 
چکیده: 

مقدمه: اختلالات رفتار ايذائي از شايع ترين اختلالات روانپزشكي است كه در كودكي آغاز مي شود و يك معضل مهم بهداشت رواني جامعه به شمار مي رود. اختلالات رفتار ايذايي اثرات مخربي بر روابط اجتماعي، تحصيلي، شخصيتي و رفتاري افراد در كودكي و بزرگسالي دارد. بنابر اين بر آن شديم پژوهش حاضر را با هدف بررسي شيوع اختلالات رفتار ايذائي در دانش آموزان دبستاني شهر خرم آباد انجام دهيم.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه
Cross- Sectional است. جامعه آماري پژوهش شامل كليه دانش آموزان مشغول به تحصيل سال 1384 در پايه هاي اول تا پنجم دبستان هاي شهر خرم آباد مي باشد. (N=943). 16 مدرسه دولتي و غير دولتي (8 مدرسه دخـترانه، 8 مدرسه پسرانه) بصورت خوشه اي و چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشـنامه استاندارد شدهCSI-4) Child Symptom Inventories-4 ) است كه ابزاري است براي غربالگري شايع ترين اختلالهاي روانپزشكي كودكان. پرسشنامه ها در ديداري جداگانه توسط والدين و معلمين تكميل گرديد. سپس نتايج توسط آمار توصيفي و آزمون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از مجموع 943 نمونه، 4/21% داراي اختلال هاي رفتار ايذائي مي باشند (7/17% اختلال ها بي اعتنايي مقابله اي و 7/3% اختلال سلوك). اين ميـزان در پسـران دو برابر دختـران بوده است (7/28% در مقابل 4/14%). بيشترين ميزان اختلال رفتار ايذائي به ترتيب در پايه هاي سوم، چهـارم و پنجم و كمترين ميزان در پايه دوم بود. همچنين بـين شيوع اختلالات رفتار ايذائي با جنس (P<0.001)، پايه تحصيلي(P=0.02) ، سواد والدين(P=0.005 ,P=0.006) ، شغل مادر (P=0.03)، ميزان در آمد ماهيانه (P=0.005) ارتباط معني داري وجود داشت. ولي بين اختلالات رفتار ايذائي با شغل پدر، وضعيت تحصيلي دانش آموزان و مشكلات رواني خانواده ارتباط معني داري وجود نداشت.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي اختلالات رفتار ايذائي و عدم توجه كافي به عواقب ناشي از اين اختلالات در گروه سني كودك و نوجوان شناسايي اين اختلالات ضروري به نظر مي رسد تا مداخلات لازم و به موقع صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی