برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1387 , دوره  21 , شماره  55 ; از صفحه 89 تا صفحه 100 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط سردرد ميگرني با شيوه زندگي زنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، خیابان هزار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ميگرن شايعترين سندرم سردرد اوليه بدون هيچ گونه علت پاتولوژيکي خاص مي باشد که بر ابعاد فيزيکي، رواني، اجتماعي، و کيفيت زندگي از حيث سلامتي و بهداشتي اثر منفي مي گذارد. و شيوع سردرد ميگرني در زنان موضوع بسيار مهم در سلامت زنان محسوب مي شود. دفعات کم بروز سردرد با علل ارگانيک مطرح کننده اين مساله است که عوامل محيطي و فردي احتمالا عامل تعيين کننده اي در شيوع و بروز ميگرن مي باشند. هدف اين مطالعه تعيين ارتباط سردرد ميگرني با شيوه زندگي زنان مراجعه کننده به درمانگاه هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بوده است.روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه تحليلي مورد شاهدي است که در آن 170 نفر از جامعه پژوهش مورد و شاهد با روش نمونه گيري تصادفي پوآسون انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. جامعه مورد در اين پژوهش کليه زنان مبتلا به سردرد مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب مراکز درماني الزهرا، و نور شهر اصفهان (که ابتلاي آن ها به ميگرن بر مبناي معيار جامعه بين المللي سردرد توسط متخصص مغز و اعصاب مسجل شده باشد) و جامعه شاهد شامل کليه زنان غير مبتلا به سردرد ميگرن که داراي شرايط و معيار ورود به مطالعه و شرايط مشابه اي از نظر محل سکونت با گروه مورد را داشته، بودند. روش گردآوري داده ها مصاحبه و ابزار گردآوري داده ها در اين مطالعه پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تعيين اعتبار علمي به روش اعتبار محتوي و اعتماد علمي به روش آزمون مجدد مورد استفاده قرار گرفت. سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و روش هاي آماري توصيفي و استنباطي (آزمون هاي تي مستقل و مجذور خي، آزمون دقيق فيشر) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: نتايج حاصل از پژوهش نشان داد بين برخي از ابعاد شيوه زندگي مثل وضعيت تغذيه و عادات غذايي (P=0.001)، الگوي خواب و استراحت (P=0.012)، الگو و عادات مصرف دارو (P=0.001) با ابتلا به سردرد ميگرني ارتباط آماري معني داري وجود داشت. ولي بين استعمال دخانيات، الگوي فعاليت و ورزش و ميزان مواجهه با استرسورهاي زندگي با ابتلا به سردرد ميگرني تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد.نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش ضرورت دارد بر اهميت تغيير و اصلاح شيوه زندگي در ابعاد خواب و استراحت، تغذيه و مصرف داروها به منظور پيشگيري از حملات سردرد و مصرف نابجاي مسکن ها و بالطبع کاهش بروز عوارض ناشي از مصرف داروها در مبتلايان به سردرد ميگرني تاکيد بيشتري گردد و بررسي شيوه زندگي و رفتارهاي سلامتي بايستي در اولويت خدمات بهداشتي درماني قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفوی، م.، و نظری، ف.، و محمودی مجدآبادی، م. (1387). ارتباط سردرد میگرنی با شیوه زندگی زنان. نشریه پرستاری ایران, 21(55), 89-100. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88803Vancouver : کپی

صفوی محبوبه، نظری فاطمه، محمودی مجدآبادی محمود. ارتباط سردرد میگرنی با شیوه زندگی زنان. نشریه پرستاری ایران. 1387 [cited 2021December06];21(55):89-100. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88803IEEE : کپی

صفوی، م.، نظری، ف.، محمودی مجدآبادی، م.، 1387. ارتباط سردرد میگرنی با شیوه زندگی زنان. نشریه پرستاری ایران, [online] 21(55), pp.89-100. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88803. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 512 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی