برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت حفاظت و ايمني پرسنل آزمايشگاههاي تشخيص طبي در رابطه بايد راديواكتيو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه طب کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

مقدمه: يد 125 از جمله مواد راديو اكتيو است كه در آزمايشگاههاي تشخيص طبي در روش راديو- ايمونواسي (RIA) براي سنجش هاي هورموني مورد استفاده قرار مي گيرد. در بسياري از آزمايشگاهها تعدادي از شاغلين با اين ماده در تماس هستند. در مواجهه با اين ماده خصوصا مواجهه داخلي، نگراني از عوارض تشعشعات يونيزان وجود دارد. بنابراين اقدام هاي حفاظتي در برابر چنين مخاطراتي الزامي است. با توجه به اينكه تاكنون در كشور هيچ بررسي در مورد مواجهه با يد 125 انجام نشده اين مطالعه طراحي و اجرا گرديد.
مطالعه حاضر سعي دارد با نگرشي مقطعي وضعيت رعايت استاندارد هاي حفاظتي در رابطه با يد 125 را در تعدادي از آزمايشگاههاي تشخيص طبي بررسي نمايد. 
 مواد و روش ها: مطالعه در 13 آزمايشگاه در سطح شهر قزوين در پاييز سال 84 انجام شده و 51 نفر از پرسنل اين آزمايشگاهها كه در محيط كار با يد 125 سر و كار داشتند مورد بررسي قرار گرفتند. روش كار به صورت استفاده از چك ليست حفاظتي بود كه توسط پژوهشگر در محل آزمايشگاه تكميل شد. براي بررسي ميزان رعايت تناسب سلامت و شغل از كليه نمونه ها سابقه پزشكي، تستهاي آزمايشگاهي مانند CBC وTSH ، سابقه خانوادگي سرطان به ويژه در بستگان درجه اول و دوم اخذ گرديد، در نهايت از نمونه ها معاينه باليني به عمل آمد.
يافته ها: از نظر رعايت اقدامات حفاظتي مشاهده گرديد كه 82% افراد از دستكش مناسب استفاده كرده و 61% از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات و مواد آرايشي در محيط آزمايشگاه پرهيز مي كنند، اقدام فوري در رفع آلودگي هاي سطوح كاري در 90% و شستشوي دست ها در 94% موارد اجرا مي شد. افراد در حين كار در همه موارد با ويالهاي باز سر و كار داشتند كه امكان ايجاد آئروسل وجود داشت، فقط 2% افراد از سطوح جاذب بر روي ميز كار استفاده مي كردند و ميزان استفاده از هود مناسب 54% بود. در هيچ موردي، معاينات بدو استخدام (از نظر تناسب براي شكل) و معاينات ادواري براي حفظ سلامتي انجام نگرفته بود.
بحث و نتيجه گيري: وضعيت رعايت استانداردهاي حفاظت فردي در آزمايشگاههاي مورد مطالعه مناسبتر از اقدامات حفاظتي مديريتي بود، انتظار مي رود با آموزش كاركنان و مديران و همچنين جديت در بازرسي از آزمايشگاهها بتوان شرايط بهتري را به وجود آورد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی