برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

درمان تومور كارسينوماي كولون موش Balb/c به روش الكتروليز: اثر دز الكتريكي و پلاريته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
چکیده: 

مقدمه: يكي از روشهاي فيزيکي موثر در درمان سرطانهاي موضعي، الکتروشيمي درماني است. در اين روش از آثار جريانهاي الکتريکي مستقيم به منظور ايجاد تغييرات شيميايي و نابودي تومور بهره برداري مي شود. مطالعه حاضر، به بررسي تاثير دز الكتريكي و پلاريته جريان بر بازده الکتروليز روي يک مدل توموري کولون پرداخته است.
مواد و روشها: ابتدا با تزريق زيرجلدي 
سلول هاي CT26 در پهلوي راست موشهاي Balb/c، در 100 حيوان تومور كارسينوماي كولون القا گرديد. زماني که حجم تومور به (350±50) ميليمترمكعب مي رسيد، حيوانات به طور تصادفي در 10 گروه تقسيم و با آرايش 6 الکترودي در پايه و بالاي تومور به جز در گروه شاهد اصلي، با دزهاي (0، 10، 20، 30، و 40) كولن بر سانتيمترمكعب تحت درمان قرار گرفتند. علاوه بر بررسي هاي آسيب شناسي، اندازه گيري روزانه ابعاد تومورها و مرگ و مير حيوانات ثبت گرديد.
نتايج: پس از الکتروليز درماني، در تمامي گروهها تاخير و كنترل رشد تومور، گاهي نابودي كامل تومور و افزايش كسر بقا ثبت شده است. در گروه کنترل حيوانات بيش از 50 روز زنده نماندند و تومورها تخريب نشد. در دز 40 كولن بر سانتيمترمكعب با پلاريته آند در پايه تومور 80 درصد تومورها به درمان پاسخ كامل داده و كسر بقاي تجمعي تا 120 روز پس از درمان 0.80 تعيين شد. افزايش دز الكتريكي به طور معني دار روي درصد پاسخ كامل و بقاي تجمعي تاثير گذاشت. هر چند در پلاريته آند در پايه تومور نتايج بهتري به دست آمد، اما معني دار نبود.
بحث و نتيجه گيري: پاسخ كامل به ميزان 10 تا 80 درصد در گروههاي درماني، نشانگر اثرات ضد توموري و پتانسيل بالاي الكتروليز در نابودي تومورهاي سرطاني مي باشد. همچنين مشاهده تنها يك مورد مرگ و صحت و سلامت كامل حيوانات تا 120 روز پس از درمان، بيانگر ايمني اين روش است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سازگارنیا، آ.، و بحرینی طوسی، س.، و شیرین شاندیز، م.، و بیانی رودی، ش.، و خویی، ع.، و اسماعیلی، ح.، و همایی شاندیز، ف. (1387). درمان تومور کارسینومای کولون موش Balb/c به روش الکترولیز: اثر دز الکتریکی و پلاریته. مجله فیزیک پزشکی ایران, 5(2 (پیاپی 20-21)), 39-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88688Vancouver : کپی

سازگارنیا آمنه، بحرینی طوسی سیدمحمدحسین، شیرین شاندیز مهدی، بیانی رودی شهرام، خویی علیرضا، اسماعیلی حبیب اله، همایی شاندیز فاطمه. درمان تومور کارسینومای کولون موش Balb/c به روش الکترولیز: اثر دز الکتریکی و پلاریته. مجله فیزیک پزشکی ایران. 1387 [cited 2021October22];5(2 (پیاپی 20-21)):39-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88688IEEE : کپی

سازگارنیا، آ.، بحرینی طوسی، س.، شیرین شاندیز، م.، بیانی رودی، ش.، خویی، ع.، اسماعیلی، ح.، همایی شاندیز، ف.، 1387. درمان تومور کارسینومای کولون موش Balb/c به روش الکترولیز: اثر دز الکتریکی و پلاریته. مجله فیزیک پزشکی ایران, [online] 5(2 (پیاپی 20-21)), pp.39-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88688. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی