برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اندازه گيري آهنگ دز اشعه گاما و محاسبه آهنگ دز اندامهاي حساس بدن در مظهر چشمه هاي آبگرم استان کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رفسنجان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 
چکیده: 
مقدمه: کليه ساکنين کره زمين در محيط کار و زندگي در معرض مقادير کمي از اشعه هستند. از خطرات مقادير کم پرتوگيري، ايجاد سرطان و نقايص ژنتيکي مي باشد. در بعضي موارد پرتوزايي مجاور چشمه هاي آبگرم به دليل غلظت بالاي راديوم-226 و محصولات واپاشي آن بيش از مناطق نرمال است. با توجه به استفاده عموم افراد از چشمه هاي آبگرم به دليل خاصيت درماني آنها، تنظيم دستور العمل بر مبناي ميزان پرتوزايي در مظهر چشمه هاي آبگرم ضروري به نظر مي رسد. در اين تحقيق ميزان آهنگ دز اشعه گاما در مظهر چشمه هاي آبگرم استان کرمان اندازه گيري و بر اساس آن آهنگ دز اندامهاي حساس بدن محاسبه گرديد.مواد و روشها: تجهيزات مورد استفاده در اين تحقيق شامل دستگاه سرويمتر RDS-110، سه پايه به همراه قاب آلومينيومي، زمان سنج و دماسنج مي باشد. پس از تعيين 19 ايستگاه (مظهر چشمه ها) سرويمتر در ارتفاع يک متري از سطح آب به طور افقي ثابت شده و آهنگ دز اشعه گاما به مدت يک ساعت در محل مورد نظر ثبت گرديد. سپس با استفاده از ضرايب مربوط، آهنگ دز معادل، موثر، مغز استخوان و اندامهاي جنسي انساني که در آن محيط قرار مي گيرد محاسبه گرديد. جهت مقايسه ميانگين ها از آزمون تي مستقل استفاده شد.نتايج: آهنگ دز جذبي در مظهر 19 چشمه آبگرم در استان کرمان با توجه به امکان دسترسي به مظهر چشمه، اندازه گيري شد. نتايج حاصل نشان داد چشمه آبگرم اميره کيخسروي داراي بيشترين آهنگ دز سالانه (1.65±0.54 ميلي سيورت در سال) و کمترين آهنگ دز مربوط به چشمه غارايوب (0.53±0.23 ميلي سيورت در سال) مي باشد. همچنين آهنگ دز سالانه مغز استخوان و اندامهاي جنسي در مظهر چشمه هاي اندازه گيري شده به ترتيب در محدوده 0.42±0.18 تا 1.32±0.43 و 0.43±0.19 تا 1.34±0.44 ميلي سيورت در سال متغير مي باشد.بحث و نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد که بيشترين آهنگ دز سالانه اندازه گيري شده در مظهر چشمه هاي آبگرم استان کرمان به ميزان 120 درصد از آهنگ دز سالانه مناطق نرمال در فضاي باز بيشتر مي باشد که دلايل اين امر را مي توان وجود مواد راديواکتيو در آب چشمه هاي آبگرم و ارتفاع مظهر چشمه ها از سطح درياي آزاد عنوان کرد. نظر به بالا بودن آهنگ دز اندامهاي حساس افرادي که در مظهر چشمه ها قرار دارند نسبت به آهنگ دز سالانه مناطق نرمال در فضاي باز، توصيه مي شود حتي الامکان جهت استفاده درماني از چشمه هاي چگري، خانقاه، غارايوب، جوشان، و چهار فرسخ استفاده گردد. همچنين با توجه به نتايج مطالعه رابطه اي بين آهنگ دز اشعه گاما با نوع و درجه حرارت چشمه ها وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جمعه زاده، ز.، و جمعه زاده، ع. (1387). اندازه گیری آهنگ دز اشعه گاما و محاسبه آهنگ دز اندامهای حساس بدن در مظهر چشمه های آبگرم استان کرمان. مجله فیزیک پزشکی ایران, 5(2 (پیاپی 20-21)), 15-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88675Vancouver : کپی

جمعه زاده زهرا، جمعه زاده علی. اندازه گیری آهنگ دز اشعه گاما و محاسبه آهنگ دز اندامهای حساس بدن در مظهر چشمه های آبگرم استان کرمان. مجله فیزیک پزشکی ایران. 1387 [cited 2021December09];5(2 (پیاپی 20-21)):15-23. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88675IEEE : کپی

جمعه زاده، ز.، جمعه زاده، ع.، 1387. اندازه گیری آهنگ دز اشعه گاما و محاسبه آهنگ دز اندامهای حساس بدن در مظهر چشمه های آبگرم استان کرمان. مجله فیزیک پزشکی ایران, [online] 5(2 (پیاپی 20-21)), pp.15-23. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88675. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 337 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی